Välkommen till ny samarbetsplattform för innovation i vården – PiPPi Community of Practice

Nyhet

Är du intresserad av innovation i vården utifrån din erfarenhet som patient, vårdgivare, företag, forskare eller kanske politiker? Då är du välkommen till en ny europeisk mötesplats för att dela kunskap, hitta nya partners och samarbeta kring innovation i vården – PiPPi Community of Practice!

Gör det lättare att samarbeta kring vårdens utmaningar

PiPPi står för Platform for Innovation of Procurement and Procurement of Innovation. Bakom satsningen står sju europeiska universitetssjukhus med ambitionen att samlas kring gemensamma utmaningar och samarbeta med en mångfald av aktörer – patienter, sjukhus, företag, forskare, beslutsfattare och andra som har ett intresse av att bidra till vårdens utveckling.

En digital plattform ska underlätta samarbete mellan olika aktörer. Den beräknas ha full funktionalitet i början av år 2022.

Det går att ansluta sig redan nu till samarbetet, och presentera problem i behov av innovativa lösningar – eller bidra med insikter om andras problemställningar.

David Konrad ger sin syn på behovet av att samla en mångfald av aktörer för att utveckla innovativa lösningar på vårdens utmaningar, från identifiering av behov till utveckling och upphandling av nya tjänster och produkter. Han har mångårig erfarenhet av internationell innovationssamverkan i sin roll på Karolinska som fun ktionschef för Perioperativ och Intermediärvårdsmedicin. (Filmen är på engelska).