Enkla insatser i akutflödet förebygger trycksår

Nyhet

Fyra enkla sjuksköterskeledda insatser i akutflödet kan påtagligt minska risken för trycksår hos extra känsliga patienter, som annars kan utveckla sår inom några få timmar. I en nyligen publicerad artikel i Emergency Nurse beskrivs resultatet av innovationsarbete på Karolinskas akutmottagning i Huddinge.

Sköra patienter kan utveckla trycksår inom några få timmar. Trots det har få akutvårdsavdelningar rutiner för att förebygga trycksår. Vid akutmottagningen i Huddinge testades därför ett proaktivt arbetssätt tillsammans med ambulansbolag och övriga avdelningar på Karolinska. Målsättningen var att kunna identifiera riskpatienter redan innan de anlände till akuten och direkt sätta in preventiva åtgärder, som sedan följde patienten under vårdtiden på sjukhuset.

Nu visar en nyligen publicerad artikel i "Emergency Nurse" hur fyra enkla sjuksköterskeledda insatser som påtagligt minskar risken för trycksår.

Stor effekt på andel patienter som fått trycksårsprevention

Patienter som fått dokumenterad trycksårsprevention:

  • Före: 47 % (2017)
    Efter: 61 % (2018)
  • Efterföljande år: 66 % (2019)

Sjuksköterskor som uppger att de alltid eller ofta ger trycksårspreventiv vård:

  • Före: 12 %
  • Efter: 58 %

 

Läs artikeln här: Preventing pressure ulcers in emergency departments: four simple and effective nurse-led changes. Emergency Nurse, 2021.

Författare: 
Benedict Stanberry Principal, IHLM, Oxford, England
Nina Lahti Head, Hospital Care Innovation and Business Development Centre for Innovation, Karolinska University Hospital, Sweden
Caroline Kevin Director of nursing, Emergency Department, Karolinska Hospital, Huddinge, Sweden
Jenny Delin Nurse specialist and project manager, Emergency Department, Karolinska Hospital, Huddinge, Sweden