Snitslad bana för utveckling av AI i vården

Nyhet

Nu finns en "snitslad bana" till stöd för verksamheter som är intresserade av AI-utveckling. I en ny rapport presenteras erfarenheter från innovationssamarbete steg för steg, med hänsyn till bland annat juridik, datadelning och upphandling.

Steg för steg – en AI-utveckling utifrån vårdens behov

Den snitslade banan har tagits fram för Karolinska Universitetssjukhuset och vårt interna arbete, men erfarenheterna är i mångt och mycket applicerbara på andra organisationer och vi hoppas kunna inspirera. Vår avsikt har inte varit att byråkratisera processen, tvärtom har vi försökt se vilka dokument och vägval som varit nödvändiga för att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt.

Genom pilotprojekt i klinisk verksamhet har vår snitslade bana både utvecklats och trycktestats i verkligheten.

Ett resultat av regionala satsningen I-AID

Den snitslade banan utvecklades av innovationsprojektet I-AID, som drevs av Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm med stöd av Vinnova. Det treåriga projektet är formellt avslutat, och AI-verktyg utvecklas nu vidare inom flera kliniska verksamheter på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

 

Kontakt

Tomas Borgegård, innovationsledare
Mobil: 070-085 69 77
E-post: Tomas Borgegård

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap