Mayo-KI-K 2021: Pandemins påverkan på ledarskapet i vården

Nyhet

Hur har pandemin påverkat ledarskapet i hälso- och sjukvården? Och hur kan vi överföra värdefulla insikter och lärdomar till daglig drift? Det var ämnen som diskuterades på årets möte mellan Mayo Clinic, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, inom ramen för sessionen Healthcare Management and Innovation.

Läs mer om årets Healthcare Management and Innovation session på Karolinskas engelska webb.