Välkommen till ny samarbetsplattform för innovation i vården – förhandslansering av PiPPi Community of Practice

Nyhet

Den 21 oktober är du välkommen till förhandstitt på en ny mötesplats för att dela kunskap, hitta nya partners och samarbeta kring innovation i vården!

Gör det lättare att samarbeta kring vårdens utmaningar

Bakom satsningen står sju europeiska universitetssjukhus med ambitionen att samlas kring gemensamma utmaningar och samarbeta med en mångfald av aktörer – patienter, sjukhus, företag, forskare, beslutsfattare och andra som har ett intresse av att bidra till vårdens utveckling.

På webinariet presenteras det webbverktyg som nu är under uppbyggnad och som ska underlätta samarbete mellan olika aktörer. I uppföljande workshops får du möjlighet att bli en av de första att prova på samarbetsplattformen och ge feedback som bidrar till att utveckla funktionaliteterna. Plattformen lanseras officiellt i början av år 2022.

Eftersom covid-pandemin accelererat behovet av innovativa lösningar, används pandemirelaterade exempel för att konkretisera hur PiPPi Community of Practice kan bidra till nya, kreativa samarbeten för att möta vårdens behov.

Program

Pre-launch of the platform for the PiPPi Community of Practice

Thursday 21 October, 2021, 11.00-12.00
With focus on 'Lasting effects of the Covid-19-crisis on innovation procurement in healthcare'

Welcome and introduction by Martina Ahlberg, coordinator of the PiPPi project

Focus on 'Lasting effects of the Covid-19-crisis on innovation procurement in healthcare'

  • Welcome and introduction by Martina Ahlberg, coordinator of the PiPPi project
  • Focus on 'Lasting effects of the Covid-19-crisis on innovation procurement in healthcare'
  • Paola Escamilla Greenham, member of the Patient and Citizen Advisory Board of PiPPi
  • David Konrad, Managing Director, Perioperative Medicine and Intensive Care, Karolinska University Hospital, Sweden
  • Joseph Casey, Director of Partnerships and Programmes, King's Health Partners, UK (pre-recorded)
  • Question & Answers with the audience and the speakers
  • Introduction of the digital platform that will host the PiPPi CoP, by Olman Elizondo Cordero, PiPPi team member
  • HoPInN(s): the Holistic Procurement of Innovation Network of Networks, by Rossana Alessandrello, Value Based Procurement Director, AQuAS
  • Closure

Follow up workshops

Thursday 28 October, 2021, 11.00-12.30
Tuesday 2 November, 2021, 11.00-12.30

Register to pre-launch and/or workshops by sending an e-mail to office@h2020-pippi.eu

 

Om PiPPi

Det här webinariet är det sjätte i en serie, arrangerat av the Platform for Innovation of Procurement and Procurement of Innovation, PiPPi. PiPPi syftar till att fånga behov av innovation som är gemensamma för europeiska sjukhus och identifiera möjligheter till innovativa digitala hälso- och sjukvårdstjänster. Därför byggs nu en så kallad Community of Practice, ett slags samarbetsplattform för alla aktörer med intresse av att bidra till vårdens utveckling.