EU-webinarium: Patientperspektiv på innovationsbehov i vården

Nyhet

Den 17 juni kl 11.00-12.00 hålls ett öppet webinarium med titeln The perspective of patients and citizens on identifying and addressing unmet needs in healthcare. Arrangör är det Karolinskaledda EU-samarbetet PiPPi, som bygger en europeisk samarbetsplattform kring digital innovation och innovatonsupphandling. Syftet är att identifiera utmaningar som är gemensamma för många vårdgivare och sedan kunna intressera marknaden för att möta behoven med nya lösningar.

VIDEO Vad är poängen med PiPPi?

Se en film som förklarar varför vi bygger upp ett europeiskt samarbete kring innovation och upphandling

Varje månad sänds webinarier med olika ämnen kopplade till samarbetet. I uppbygnadsarbetet samlas alla intressenter i vården – patienter, vårdorganisationer, företag, forskare, myndigheter och politiska beslutsfattare.

Nästkommande webinarium fokuserar på tidig involvering av patienter, anhöriga och medborgare i allmänhet när det gäller att identifiera och adressera "olösta problem och behov" inom vården i syfte att fånga upp deras unika insikter och erfarenheter av hälso- och sjukvårdens tjänster.

Program 17 juni 11.00-12.00 (Zoom)

  • Welcome by Martina Ahlberg, coordinator of PiPPi
  • Introduction of the Patient and Citizen Advisory Group of PiPPi, by Johannes Wilhelmer
  • Presentation by Maria Dutarte, Executive Director, European Patients' Academy (EUPATI)
  • Presentation by Ilaria Leggeri, Senior Lead for Public Engagement and Strategic Alliances of EIT-Health
  • Panel discussion with all speakers and participants


Registrera dig via mejl: office@h2020-pippi.eu

Om PiPPi

Projektet kallas PiPPi (Platform for Innovation of Procurement and Procurement of Innovation), stöds av EU-kommissionen och European University Hospital Alliance (EUHA).

Är du intresserad av att följa arbetet – eller kanske vara mer aktiv i samarbetsplattformen? Mer information finner du på PiPPis webb