15 april, webinarium | The perspective of the industry on identifying and addressing unmet needs in health care

Nyhet

Välkommen till det fjärde PiPPi-webinariet! Den här gången med fokus på industrin, en av de många intressegrupper som deltar i uppbyggnaden av en europeisk Community of Practice kring digital vårdinnovation och upphandling.

PiPPi står för Platform for Innovation of Procurement and Procurement of Innovation. Det är ett EU-projekt med målsättningen  att skapa en så kallad Community of Practice där alla intressenter i hälso- och sjukvården samarbetar kring att identifiera behov där det ännu inte finns någon lösning på marknaden, och också förbereda inför upphandling av innovation på området.

Tidigare webinarier i serien kan ses på PiPPis YouTube-kanal