Innovationspris för augmented reality vid kirurgi

Nyhet

Grattis! Årets Medtech4Health Innovation Award gick till Adrian Elmi Terander och hans kollegor på Neurokirurgen. De använder augmented reality vid operationer, en teknik som gör att kirurgen kan se hur patienten ser ut inuti utan att öppna upp stora sår.

Det är lite grann som att vara Stålmannen och ha röntgensyn

– Det är lite grann som att vara Stålmannen och ha röntgensyn, förklarar Adrian Elmi Terander, neurokirurg.

Precisionen ökar med hjälp av den nya tekniken och det blir möjligt att genomföra kirurgi som patienter kan ha stor nytta av, men som vi inte tidigare kunnat genomföra.

Tekniken har utvecklats inom ett av Karolinskas innovationspartnerskap med företag (Philips) och har hittills använts vid ryggkirurgi. Nu pågår utveckling för att kunna dra nytta av augmented reality även vid andra typer operationer, till exempel för avlägsna tumörer i hjärnan.

Bland årets finalister fanns också en annan Karolinska-innovation – en app som underlättar vardagen för personer som lever med diabetes typ 1 och som redan har 15 000 användare.

Medtech4Health är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik som syftar till att fler medicintekniska idéer och lösningar ska komma till nytta i vården.