Karolinska söker innovationspartner för AI-beslutsstöd

Nyhet

Karolinska ser ett behov av AI-beslutsstöd för screening av lungcancer och söker därför efter både innovationspartner och redan utvecklade lösningar.

För att bättre förstå möjligheterna på området bjuder vi därför in företag till en så kallad Request for Information via Region Stockholms upphandlingsverktyg.

Intresserade företag kan

  • logga in direkt i upphandlingsverktyget
  • eller kontakta Tomas Borgegård, innovationsledare på Karolinskas avdelning för Innovationsstöd och näringslivssamverkan (Innovationsplatsen).

Mer information att läsa finns också på Karolinskas engelska webb.