Lärdomar från covid-pandemin delas på årets Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting

Nyhet

Vad har vi lärt oss under pandemin – och hur kan vi dra nytta av det framåt? Den 26:e gemensamma konferensen för Mayo Clinic och Karolinska bär tydliga spår av samtiden. Bland inbjudna talare märks Anders Tegnell och hans amerikanske motsvarighet Dr Anthony S. Fauci. Och under en av sessionerna diskuteras sjukhusens erfarenheter av nya arbetssätt. Operativa chefen Kalle Conneryd Lundgren inleder med en överblick från Karolinska, följt av nedslag i verksamheter nära stormens öga.

Hur påverkades vårt ledarskap, hur förändrades sättet att ge vård på och hur kan vi ge stöd till personalen?

UPPDATERINGAR från konferensen

Vill du läsa mer om sessionen där lärdomar och erfarenheter av COVID-19 delades?

Se mer på Karolinskas engelska webb:

Summering av Karolinska Universitetssjukhusets insatser mot COVID-19

Karolinska har behandlat fler COVID-19-patienter än något annat sjukhus i Sverige. Som mest stod vi för 50% av all COVID-19vård i Region Stockholm. För att kunna möta den utmaningen utvecklades snabbt innovativa arbetssätt och nya rutiner. Här kan du läsa en kort sammanfattning av insatserna

Tanken med konferensen är att byta erfarenheter och kunskap, bygga nätverk och etablera samarbeten mellan våra organisationer: Mayo Clinic, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. I år blir konferensen alltigenom digital – föreläsningar, diskussioner och posters. Alla Karolinska-medarbetare är välkomna att delta kostnadsfritt.

Hållbar utveckling i pandemins spår

Mayo-KI-samarbetet har främst fokus på olika medicinska områden, men i en av sessionerna diskuteras även hur vården kan ledas: Healthcare Management and Innovation. Här lyfts erfarenheter och forskning kring ledarskap och innovation för bättre vård och hållbar personalsituation. I år är temat Covid-19: Leveraging the pandemic for sustainable change, och personal från både Mayo Clinic och Karolinska delar sina erfarenheter från pandemin och bjuder in till diskussion om hur vi kan dra lärdom av dessa framåt. 

Anmälan och mer information

Konferensen hålls 9-10 september. För svenska deltagare från ca 15.00.

  • Program: Anmäl dig här
  • Konferensen är digital och öppen för Karolinskas medarbetare, men endast registrerade deltagare kan delta.
  • Läs mer om förra årets session om Healthcare Management and Innovation här

 

25 år långt samarbete

Mayo-KI Annual Scientific Research Meeting har hållits i 25 år för utbyte mellan Karolinska Institutet och Mayo Clinic i Rochester, USA. Sedan några år tillbaka deltar även Karolinska Universitetssjukhuset. Programmet innehåller bland annat en mängd breakout sessions med olika medicinska teman som cancer, diabetes och metabolism, individanpassad och regenerativ medicin, autoimmuna sjukdomar, kardioonkologi, kardiologi och kardiovaskulär biologi samt psykiatri och psykologi – men även ämnen som utbildning, omvårdnadsvetenskap, ledarskap och innovation.

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap