Min vårdplan på 1177.se anpassas till unga med cancer i samarbete med minKod

Nyhet

Sex, samlevnad, fertilitet och myndighetsstöd är ämnen som presenteras på ett enkelt och inte särskilt formellt språk. Ungefär så ser den ut, 1177:s nya anpassning av information till unga vuxna med cancer – när de unga själva får välja. Arbetet har gjorts inom minKod, ett innovationssamarbete mellan Ung Cancer och Karolinska Universitetssjukhuset, som också är först ut med att testa lösningen.

Det är en spännande satsning som kan bli vägledande även för andra diagnoser

– Det är en spännande satsning som kan bli vägledande även för andra diagnoser. Exempelvis är ämnen som sex, samlevnad och fertilitet något som är viktigt för åldersgruppen, men som idag sällan tas upp i vårdsamtalen, säger Siri Kautsky som är en av minKods projektmedlemmar med egen erfarenhet av cancer. Hon är också aktiv i både Ung Cancer och som processledare för patientsamverkan på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

– Dessutom behöver unga vuxna ofta extra stöd i att skolas in i våra ganska komplicerade samhälleliga stödsystem. Det kan vara svårt att samtidigt brottas med allmänna åldersrelaterade utmaningar, hantera känslomässiga och hälsorelaterade biverkningar av en cancerbehandling, och navigera i systemen hos CSN, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, säger Siri Kautsky.

Både språk och innehåll har anpassats i 1177:s information till unga med cancer genom projektet minKod. Siri Kautsky har bidragit med sina egna erfarenheter av att leva med sjukdomen.

Hematologi på Karolinska först att testa lösningen

Arbetet med att målgruppsanpassa Min vårdplan på 1177.se gäller både språk och innehåll. Utvecklings- och implementationsarbetet sker i samarbete med Regionala cancercentrum Stockholm-Gotland – och först ut att testa den åldersanpassade applikationen är Medicinska Enheten Hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset.

Patienter och personal utvecklar tillsammans

Innovationsprojektet minKod drivs av Innovationsplatsen på Karolinska tillsammans med stödföreningen Ung Cancer i samverkan med flera andra organisationer, myndigheter, universitet och företag, med finansiering från Vinnova. Syftet är att förbättra vården och livet för unga vuxna med cancer, och därmed öka välmåendet och överlevnaden i gruppen 15-29 år. Projektet tar bland annat fram digitala lösningar som underlättar kommunikationen mellan patienter, vård och myndigheter.

Vill du veta mer om minKod?  Läs mer här

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska