Mer än 100 har gått Karolinskas innovationsutbildningar

Nyhet

Nu har mer än 100 medarbetare gått någon av Karolinskas innovationsutbildningar! Det startas ständigt nya omgångar och utbildningarna utvecklas utifrån deltagarnas önskemål och behov. Vårens kurser har hållits online som anpassning till pandemin – och i höstens utbud finns även en kurs för ledare med deltagare från hela regionen.

Behovet av att tänka nytt har sällan varit större. Vi ser nu dagligen exempel på medarbetarnas innovationskraft.

I tuffa tider som dessa kan man kanske fråga sig om det finns utrymme för vidareutbildning?

– Behovet av att kunna tänka nytt har sällan varit större, och vi ser exempel på innovationskraften hos sjukhusets medarbetare dagligen nu under pandemin, säger Annika Thoresson på Innovationsplatsen, som är en av de ansvariga för Karolinskas satsning på innovationsutbildningar.

– Dessutom behöver vi alla något att se fram emot – och kanske lite stöd att se framåt, för att undersöka hur vi kan använda erfarenheterna från pandemin och få större utväxling av de möjligheter som öppnat sig, liksom att kunna möta nya utmaningar.

Annika Thoresson arbetar på Karolinskas innovationsstödjande enhet Innovationsplatsen.

Innovation – för effektivare vård och ökad arbetsglädje

Annika Thoresson påpekar att en bonuseffekt som verksamheter vittnat om är att innovations- och utvecklingsarbete bidrar till bättre arbetsmiljö, ökad trivsel samt minskad personalomsättning. 

– Det känns helt enkelt meningsfullt och konstruktivt att kunna ta sig an problem som man möter i arbetet och kunna göra det bättre för patienterna.

Allt fler lär sig metoder för systematisk innovation

Utbildningarna är en del i Karolinskas arbete med att utveckla innovationsledning för just sjukhuskontexten. Målet är att öka förmågan att arbeta systematiskt med innovation på hela Karolinska utifrån både evidensbaserade metoder och praktisk erfarenhet. Som en del i denna satsning har sjukhusets innovationsstödjande enhet Innovationsplatsen, tillsammans med Ledarskapsutveckling, utformat tre utbildningar med lite olika fokus:

  • Innovationsambassadör – kurs för medarbetare som vill driva innovationsprojekt
  • Innovation för ledare – kurs för chefer/ledare som vill arbeta strategiskt med innovation och stötta innovativa medarbetare
  • Innovationsledare – utbildning för anställda som arbetar minst 50% med att leda och stödja innovation

Nya kurser startas i takt med att det finns tillräckligt många anmälda för en lagom grupp. Det finns också en enkel e-kurs, Innovation på Karolinska – en introduktion, som reder ut grundläggande begrepp och ger konkreta exempel på olika sätt att arbeta med innovation på sjukhuset.

 

RAPPORT innoLead@Karolinska – Innovationsledning på sjukhus

innoLead var ett projekt för att öka Karolinska Universitetssjukhusets förmåga att leda och sprida innovation genom ökad användning av kunskap baserad på både forskning och erfarenhet. Forskningsläget kartlades samtidigt som projektet identifierade och utvecklade konkreta arbetssätt att nå snabbare förståelse för innovationsmetodik hos medarbetare och verksamheter som driver innovationsprojekt. 

Läs rapporten här

innoLead drevs som ett samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm fram till början av år 2020. Arbetet leddes av Innovationsplatsen, som är sjukhusets verksamhet för att stödja och driva innovation.

Kunskapen som gerenerades används nu i det fortsatta arbetet med att stärka Karolinska Universitetssjukhusets innovations- och innovationsledningsarbete, det vill säga förmåga att utveckla och implementera nya processer, metoder, och arbetssätt. Detta i sin tur bidrar till sjukhusets uppdrag inom högspecialiserad vård samt till den övergripande visionen att skapa värde för patienter.

Forskning och empirisk kunskap ligger till grund för utvecklingen av innovationsledning på Karolinska Universitetssjukhuset.

Innovation är inget nytt på Karolinska. Som universitets­sjukhus har vi en lång tradition av framförallt forskningsdriven innovation. Och innovation sker överallt i organisationen. Det som är nytt är vår ansats att bygga upp ett systematiskt stöd till det innovationsarbetet och att professionalisera innovationsledning genom standardisering och certifiering, ett arbete vi driver tillsammans med andra aktörer i världen via vårt innovations­center Innovationsplatsen. 

 

Kontakt

Annika Thoresson
Mobil: 070-085 67 59
E-post: Annika Thoresson

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska