Innovationsambassadörerna fortsätter vårens kurs online

Nyhet

Hur göra med pågående utbildningar i dessa Coronatider – ställa in eller ställa om? Innovationsambassadörerna valde att köra veckans lektion via video för den personal som kunde vara med. Och fokus styrdes om till de frågor som nu dominerar allas vår tillvaro. Här berättar kursledaren Anna Thies om hur det gick.

Hur kan innovationsmetoder tillämpas i den verklighet vi befinner oss i nu?

"Nu har jag hållit första ambassadörskurstillfället via video. Det var jättekul och allt gick bra! 11 personer går kursen och 9 var med via video på dagens kurstillfälle (en visste redan vid kursstart att denna dag inte skulle funka, en annan vabbade med sjukt småbarn hemma).

I förrgår beslutade jag att inte hålla kursen i fysisk form, utan att istället erbjuda den via video. Inom loppet av 2 timmar fick jag svar från nästan alla att de ville vara med!

Vissa var osäkra på de tekniska bitarna (minst två hade aldrig använt Teams videomöten). Därför erbjöd jag igår "videoskola" till de som ville, då jag via telefon guidade dem igenom stegen att koppla upp sig och att få tekniken att funka. Sjukhusprästen Ingegärd Martinsson, som är en av kursdeltagarna, hörde av sig för att få hjälp. Hon tog med sig prästkollegan Eva som stöttade henne på plats, och sen guidade jag dem igenom stegen att få tekniken att funka – och det blev en bra upplevelse.

Vi gick igenom näst sista delen i kursen: Att testa en idé. Och det vi gjorde var ju faktiskt att testa idén att hålla kurs via video!

Kortare kurs och fokus på aktuella frågor

Kurstillfället blev kortare än vanligt eftersom fokus för de flesta deltagare har flyttats från de ursprungliga utmaningarna som de skulle arbeta med som konkreta case under kursen, som formulerades i mitten på januari. Akuten behöver nå olika beslutsfattare och involvera dem, sjukhuskyrkan kan på grund av besöksförbudet inte vara ute bland patienter om de inte speciellt kallas in och inköpsavdelning har behövt anpassa sina rutiner till rådande läge, etc.

Hur kan Sjukhuskyrkan fortsätta erbjuda samtal utan att riskera att sprida smitta?

Vi styrde därför om en del av kurstiden till att se hur innovationsprocessen vi lär ut kan tillämpas i den verklighet vi just nu befinner oss. Till exempel diskuterade vi hur Sjukhuskyrkan kan fortsätta att erbjuda samtal, men utan att riskera att sprida smitta. Där spånade vi fram allt från videosamtal, till chatt, samtal via telefon kombinerat med visuell kontakt genom ett fönster, etc. Förhoppningen är att dessa nya sätt att erbjuda samtal med Sjukhuskyrkan kan testas i liten skala till att börja med – precis det kursen handlade om!"

Kul och inspirerande att det funkade! /Anna Thies, tjänstedesigner vid Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Thies undervisar hemifrån, uppkopplad mot deltagarna i kursen Innovationsambassadör. Foto: Tage Thies.

 

Kurs i innovation för Karolinskas medarbetare

Innovationsambassadörer är en kurs som erbjuds Karolinskas medarbetare, både klinisk personal och staber. Deltagarna lär sig att arbeta systematiskt med innovation utifrån tjänstedesign. Alla har med sig en egen utmaning – ett problem eller ett behov – från sin egen verksamhet, som de jobbar med under kursens gång. Nya kursomgångar startas så snart det finns tillräckligt antal deltagare. Är du intresserad? Hör av dig till anna.thies@sll.se

De som går kursen just nu kommer från akuten i Huddinge (sjuksköterskor), enheten för Utskrivningsstöd (kuratorer, fysioterapeuter), ekonomiavdelningen (från inköpsavdelningen resp leverantörsfakturagruppen) och sjukhuskyrkan i Huddinge (präst).