Automation i vården lockar studenter från flera lärosäten

Nyhet

Hur kan automation kan bidra till minskad smittspridning och frigöra tid? Ämnet är mer aktuellt än någonsin i och med COVID-19 och just nu undersöker tre studenter från Entreprenörsskolan vid Uppsala universitet området patientnära städ och automation. Det är den tredje omgången studenter som fått sätta sig in i ämnet.

Tror på stor potential för autmation i vården

Just nu är behovet av innovativa lösningar inom vården extra stort, samtidigt som dessa lösningar måste byggas på beprövad erfarenhet och evidens. De måste också vara minst lika effektiva som nuvarande metoder. Och kostnadseffektiva.

Nya affärsområden, nya affärsmodeller

 – Vi tror ju att det finns stor automationspotential inom vården, så det ska bli väldigt intressant att undersöka vad de företag som tillverkar automationslösningar tycker och få deras syn på situationen, säger Cornelia Svärdström från Entreprenörsskolan vid Uppsala universitet som tillsammans med Sony Jonsson och Emma Oller Westerberg just nu skriver sitt exjobb.

Studenter från Uppsala universitet som studerar möjligheter till automation på Karolinska, från vänster: Emma Oller Westerberg, Sony Jonsson och Cornelia Svärdström.

Studenterna undersöker hur företag som traditionellt inte arbetat med hälso- och sjukvård ska få förståelse för vårdens behov och hur hållbara affärsmodeller kan utvecklas för att dela den kunskapen.

Vården beskriver sina behov för företag som kan utveckla lösningar.

Studenterna utgår från frågeställningen "Kan en testbädd  öka kunskapsutbytet mellan vårdgivare och företag?" En testbädd är en miljö (exempelvis inom en del av sjukvården) där olika organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden utan att störa ordinarie verksamhet. Företagen motiveras bland annat av möjligheten till ny kunskap och nya affärsområden. Vårdorganisationen vill bidra till utvecklingen av nya produkter och lösningar som den egna verksamheten själv efterfrågar.

Det är ofta svårt för företag att få insikt i vårdens behov, dels pga sekretess, men också för att regelverk ställer särskilda krav på produkter som används i vården.

Studenter från olika lärosäten har bidragit

Assisterande robot. Simon Linge gjorde sitt exjobb på Umeå Designhögskola under 2019. Tillsammans med ABB, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Västerbotten utvecklade han konceptet PLUTO, en assisterande robot som självständigt ska fylla på utrustning som krävs för att hålla rätt hygiennivå på vårdavdelningar. Projektet presenterades på Medicinteknikdagarna 2019.

Automatiserad sängtvätt. Karolinska har också haft studenter från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som tittat på hur sjukhusen kan återinstallera automatiserad sängtvätt, en modern version av den som fanns på 70- och 80-talet på Huddinge Sjukhus. Det kräver investeringar, men projektet ser klara vinster med att säkerställa en jämn och hög nivå på tvätt av sängar samtidigt som man förflyttar repetitiva arbetsuppgifter från omvårdnadspersonal till automation.

 

AutoMed – automation och robotik i högspecialiserad vård

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap