Automation i vården – mer aktuellt än någonsin

Nyhet

Mitt i pågående utmaningar kring COVID-19 blir vissa innovationsprojekt mer aktuella än någonsin. Inom AutoMed har Karolinska Universitetssjukhuset undersökt hur automation kan avlasta omvårdnadspersonal, framförallt när det gäller hygien och städ i syfte att minska smittspridning och frigöra tid.

COVID-19 ställer allt på sin spets och vi hoppas snart se nya lösningar på vårdens behov

Just nu gör tre studenter från Entreprenörsskolan vid Uppsala universitet sitt exjobb inom området patientnära städ och automation. Det är den tredje omgången studenter som fått sätta sig in i ämnet som nu är mer aktuellt än någonsin på grund av pågående Corona-pandemi.

Avlastar personal från tuffa uppgifter

– Vår vision är att flytta över smutsiga, tråkiga och farliga arbetsuppgifter på robotar och automation. Det kan vara att städa och desinficera sängar, att fylla på förnödenheter och hantera potentiellt smittsamma prover, säger Kajsa Müllersdorf som tillsammans med Annika Thoresson driver projektet via Innovationsplatsen, sjukhusets eget innovationscenter.

Robotar blir inte sjuka

En fördel med automation är att robotar inte drabbas av smittsamma sjukdomar, en fråga som är ständigt aktuell, och särskilt med tanke på COVID-19. Däremot krävs rutiner för att robotar inte ska sprida smitta.

– Där måste vi säkerställa samma rutiner som för annan medicinteknisk utrustning, säger Kajsa Müllersdorf. Hon hoppas på snabb utveckling av automatiserade lösningar som kan underlätta arbetet i vården.

Just nu är behovet av innovativa lösningar inom vården extra stort, samtidigt som dessa lösningar måste byggas på beprövad erfarenhet och evidens. De måste också vara minst lika effektiva som nuvarande metoder. Och kostnadseffektiva.

Nya affärsområden, nya affärsmodeller

 – Vi tror ju att det finns stor automationspotential inom vården, så det ska bli väldigt intressant att undersöka vad de företag som tillverkar automationslösningar tycker och få deras syn på situationen, säger Cornelia Svärdström från Entreprenörsskolan vid Uppsala universitet som tillsammans med Sony Jonsson och Emma Oller Westerberg just nu skriver sitt exjobb.

Studenter från Uppsala universitet som studerar möjligheter till automation på Karolinska, från vänster: Emma Oller Westerberg, Sony Jonsson och Cornelia Svärdström.

Studenterna undersöker hur företag som traditionellt inte arbetat med hälso- och sjukvård ska få förståelse för vårdens behov och hur hållbara affärsmodeller kan utvecklas för att dela den kunskapen.

Vården beskriver sina behov för företag som kan utveckla lösningar.

Studenterna utgår från frågeställningen "Kan en testbädd  öka kunskapsutbytet mellan vårdgivare och företag?" En testbädd är en miljö (exempelvis inom en del av sjukvården) där olika organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden utan att störa ordinarie verksamhet. Företagen motiveras bland annat av möjligheten till ny kunskap och nya affärsområden. Motivet för vårdorganisationen är möjligheten att bidra till utvecklingen av nya produkter och lösningar som vården själv efterfrågar.

Det är ofta svårt för företag att få insikt i vårdens behov, dels pga sekretess, men också för att regelverk ställer särskilda krav på produkter som används i vården.

– Vi inom offentligt finansierad vård ska inte produktutveckla nya lösningar, men vi ska vara duktiga på att beskriva och förmedla våra behov – så att företag kan utveckla de lösningar som vi behöver, säger innovationsledaren Annika Thoresson.

Studenter från olika lärosäten har bidragit

Assisterande robot. Simon Linge gjorde sitt exjobb på Umeå Designhögskola under 2019. Tillsammans med ABB, Karolinska Universitetssjukhuset och Region Västerbotten utvecklade han konceptet PLUTO, en assisterande robot som självständigt ska fylla på utrustning som krävs för att hålla rätt hygiennivå på vårdavdelningar. Projektet presenterades på Medicinteknikdagarna 2019.

Automatiserad sängtvätt. Karolinska har också haft studenter från Kungliga Tekniska högskolan (KTH) som tittat på hur sjukhusen kan återinstallera automatiserad sängtvätt, en modern version av den som fanns på 70- och 80-talet på Huddinge Sjukhus. Det kräver investeringar, men projektet ser klara vinster med att säkerställa en jämn och hög nivå på tvätt av sängar samtidigt som man förflyttar repetitiva arbetsuppgifter från omvårdnadspersonal till automation.

 

AutoMed – automation och robotik i högspecialiserad vård

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap