Automation mer aktuellt än någonsin i spåren av covid-19

Nyhet

Hur kan automation kan bidra till minskad smittspridning och frigöra tid? Ämnet är mer aktuellt än någonsin i och med covid-19 och just nu utforskar innovationsprojektet AutoMed möjligheter att avlasta omvårdnadspersonal, framförallt när det gäller hygien och städ på Karolinska Universitetssjukhuset.

COVID-19 ställer allt på sin spets och vi hoppas snart se nya lösningar på vårdens behov

– Vår vision är att flytta över smutsiga, tråkiga och farliga arbetsuppgifter på robotar och automation. Det kan vara att städa och desinficera sängar, att fylla på förnödenheter och hantera potentiellt smittsamma prover, säger Kajsa Müllersdorf som tillsammans med Annika Thoresson driver projektet AutoMed via Innovationsplatsen, sjukhusets eget innovationscenter.

Robotar blir inte sjuka

En fördel med automation är att robotar inte drabbas av smittsamma sjukdomar, en fråga som är ständigt aktuell, och särskilt med tanke på COVID-19. Däremot krävs rutiner för att robotar inte ska sprida smitta.

– Där måste vi säkerställa samma rutiner som för annan medicinteknisk utrustning, säger Kajsa Müllersdorf. Hon hoppas på snabb utveckling av automatiserade lösningar som kan underlätta arbetet i vården.

Just nu är behovet av innovativa lösningar inom vården extra stort, samtidigt som dessa lösningar måste byggas på beprövad erfarenhet och evidens. De måste också vara minst lika effektiva som nuvarande metoder. Och kostnadseffektiva.

Det är ofta svårt för företag att få insikt i vårdens behov, dels pga sekretess, men också för att regelverk ställer särskilda krav på produkter som används i vården. Därför är ett viktigt fokus att skapa samarbetsytor mellan näringslivsaktörer, sjukhuset och forskningspartner. 

– Vi inom offentligt finansierad vård ska inte produktutveckla nya lösningar, men vi ska vara duktiga på att beskriva och förmedla våra behov – så att företag kan utveckla de lösningar som vi behöver, säger innovationsledaren Annika Thoresson.

Automation lockar studenter från flera lärosäten. Läs mer här

 

AutoMed – automation och robotik i högspecialiserad vård

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap