Innovationsprojekt fick pris för samarbete mellan patienter och personal

Nyhet

Grattis! Innovationsprojektet minKod fick ta emot Tillsammanspriset – Patienter och vård i samverkan, som delades ut av Patientnämnden i Region Stockholm. I minKod utvecklar patienter och personal tillsammans vården för unga med cancer.

För första gången delas "Tillsammanspriset" ut till förebilder som på allvar gör skillnad och skapar riktig nytta för patienter och vården genom samarbete.

Genom det nyinstiftade Tillsammanspriset vill Patientnämnden lyfta fram förebilder inom hälso- och sjukvården som på allvar gör skillnad och skapar riktig nytta genom samverkan mellan patienter och personal inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Det första pristet gick alltså till minKod – ett innovationssamarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset och stödföreningen Ung Cancer som också har stöd av flera andra parter. I fokus är en åldersgrupp som ofta hamnar lite mellan stolarna: Tonåringar och unga vuxna. Målet är att öka välmåendet hos unga med cancer – och ytterst även överlevnaden

– minKod illustrerar perfekt vad vi såg framför oss när Tillsammanspriset inrättades –  att vården utvecklas och utförs i samverkan med den aktuella patientgruppen för att skapa bästa möjliga utfall för individen, säger Steinunn Ásgeirsdóttir patientnämndens förvaltningschef.

Ur nomineringstexten:

"Projektet minKod står för "min lösning för att påverka mitt liv som patient, utifrån mina behov och med teknik som stödjer mig". Projektet utgår utifrån ett personcentrerat perspektiv där patienten görs delaktig från start och genom hela processen. Unga vuxna som lever med cancer är anställda i projektet med lön och mötena anpassas efter deras scheman."

 

Priset instiftades för att lyfta fram förebilder för samverkan mellan patienter och personal i vården.

Priset delas ut av patientnämndens ordförande Marie Ljungberg Schött på Nationella Patientdagen, ett arrangemang med fokus på patientdelaktighet och erfarenhetsutbyten mellan vårdmedarbetare, patienter, invånare och beslutsfattare. Årets tema var personcentrerad vård utifrån både patient- och vårdperspektivet.

Priset togs emot av Therese Sjöberg från Innovationsplatsen som leder projektet på Karolinska tillsammans med Erik Fransson från stödföreningen Ung Cancer samt kontaktsjuksköterskan och processledaren Karin Skillner Cosic från Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland och föräldrarepresentanten Gabriel Pap.

Ytterligare ett initiativ från Karolinska Universitetssjukhuset fanns bland de nominerade: Patient- och närståendeinflytande, som reprenterades av staben för Vårduppdrag och Patientsäkerhet samt sektionen för Maligna hjärntumörer.

Läs mer om minKod på projektets egen webbsida

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska