Personalens kraft i fokus på Karolinskas innovationsmingel 2019

Nyhet

Mer än 300 personer träffades på årets innovationsmingel på Karolinska Universitetssjukhuset för att diskutera innovation i vården och lära av varandra. I år kickades minglet igång av en föreläsning där tre verksamheter berättade hur de tacklat olika utmaningar: vårdplatser, bemanning och teknikbehov för det dagliga arbetet. Vi fick ta del av olika sätt att arbeta med innovation och olika effekter av innovation – bättre vård och ökad arbetsglädje.

En idé blir inte innovation förrän den omsatts i verklighet och börjar skapa nytta. Vårt innovationsarbete ska leda till effektivare behandling, bättre utrustning och smartare arbetssätt – så att vårdens resurser används på bästa möjliga sätt.

Exempel på medarbetarnas eget innovationsarbete

Roboten Kompis arbetar för att minska medicinsk stress hos barn med cancer tillsammans med barnskötaren Gunnar Cleve och sjuksköterskan Lisa Karin Bergström (längst till vänster).

Innovationsdirektör Nicke Svanvik inledde med att påminna om Karolinskas långa tradition av att utveckla vården på olika sätt. Innovationsarbetet är mångsidigt och sträcker sig från förädling av världsledande forskning och nya behandlingsformer till digitalisering och strategiska innovationsprojekt med industrin.

– Men det kanske mest potenta är att skapa rätt förutsättningar för att släppa lös våra medarbetares egen innovationskraft och förmåga att utveckla vår arbetsplats och vården för våra patienter. Idag ska vi ta del av några exempel på det.

Talarna från vänster: Innovationsdirektör Nicke Svanvik, regionpolitiker Daniel Forslund, omvårdnadschef Sara Schulz, omvårdnadschef Jessica Widegren, neurokirurgen Erik Edström och temachef Per Mattson (moderator).
Idag ska vi få se våra medarbetares egen innovationskraft och förmåga att utveckla – både sin egen arbetsplats och vården för våra patienter.
Neurokirurgen Erik Edström utvecklar ny teknik för att kunna ge sina patienter ännu bättre behandling, inom ett av Karolinskas innovationspartnerskap.

Det var fjärde innovationsminglet på Karolinska där medarbetare presenterar hur de förändrar, förenklar och förbättrar vården på olika sätt tillsammans med patienter och samarbetspartners. Det kan handla om nyskapande tjänster, utrustning, arbetssätt, affärsmodeller eller nya sätt att organisera och bedriva verksamhet. Det kan vara något som är nytt – eller som fått ett nytt användningsområde.

I år hölls även en föreläsning på temat Så kan du arbeta med innovation i vården. Tre av sjukhusets verksamheter visade hur de tacklat olika utmaningar: Vårdplatser, bemanning och teknikbehov för personalens dagliga arbete.

Jessica Widegren berättade om arbetet som ledde till fler öppna vårdplatser och färre inställda operationer för barn.
På akuten Huddinge blev innovationsarbete ett viktigt verktyg för att rekrytera och behålla personal. Omvårdnadschefen Sara Schulz berättade hur det gick till.

Här kan du läsa mer om föreläsningen

Tre av Karolinska Universitetssjukhusets verksamheter berättade hur de tacklat olika utmaningar: vårdplatser, bemanning och teknikbehov för personalens dagliga arbete:

  • Hur kan fler barn få sin operation i tid? Jessica Widegren, omvårdnadschef Barnortopedi och neurologi, visade vägen till fler öppna vårdplatser och färre inställda operationer – med kursen Innovationsambassadör i ryggen.
  • Går det att satsa på innovation i tuffa tider? Sara Schultz, omvårdnadschef akuten Huddinge, berättade hur innovationsarbetet blev ett av flera verktyg för att leda akuten från personalbrist till full bemanning och kontinuerlig utveckling. Samt ökad arbetsglädje.
  • Hur kan ny teknik ge högre kirurgisk precision? Neurokirurgen Erik Edström visade hur om augmented reality, 3D-bilder och smartare instrument vägleder kirurgen under pågående operation. Utvecklas inom innovationspartnerskap med ett företag (Philips), i global kontext.

Mingel för möten kring innovation

Efter föreläsningen presenterades ytterligare 20-talet innovationsarbeten på själva minglet. 

Mer än 300 personer kom till innovationsminglet. Annika Thoresson berättar om sjukhuset innovationsutbildningar – för både medarbetare och ledare.
Innovationsledaren Therese Sjöberg berättar för sjukhusdirektör Björn Zoëga om innovationsprojektet minKod, där unga med cancer hjälper vården att utvecklas.
Erik Fransson från stödföreningen Ung Cancer berättar om innovationssamarbetet med Karolinska.
463000 visningar av en utbildningsfilm – bara på Facebook! Akuten Huddinges idé att använda humor som pedagogiskt redskap slog väl ut. Filmen handlar om vikten av hygienrutiner och gjordes under kursen Innovationsambassadör.
Martina Ahlberg driver flera EU-projekt kring upphandling som ska ge större möjligheter att styra utvecklingen utifrån vårdens behov.
Barnskötaren Gunnar Cleve visar ett spel som förbereder barn inför nålsättning i samband med cancerbehandling.
Digital assistent lyfter fram det viktiga i journalen. Läkaren Fredrik Holmberg har utvecklat AI-stödet han själv behöver varje dag på jobbet.
Läkaren Tobias Granberg (till höger) ska börja utveckla ett AI-stöd för diagnos av MS inom regionala projektet I-AID, som leds av Anders Norén.
I-AID ska göra det lätt att göra rätt när vården tar fram nya AI-lösningar. Innovationsledaren Tomas Borgegård berättar hur.
Robert Lagergren och Andreas Sundkvist höll videoskola – och informerade om nya tjänster via Karolinska IT.
Regionpolitikern Tobias Nässén diskuterar med Båb Bengtsson från Karolinskas HR-avdelning Attrahera och Bemanna, som arrangerade minglet tillsammans med Innovationsplatsen.
Översättningsappen för vårdpersonal har bland annat provats på akuten Huddinge. Den började som ett studentprojekt på KI...
Augmented reality och 3D-bilder vägleder kirurgen under operation. Den nya tekniken utvecklas i ett av Karolinskas innovationspartnerskap och demonstreras här av Philips’ forskare Rob Kamps. Christan Krog-Jensen från KI Innovations tittar nyfiket på.
Infektionssjuksköterskan Anna Frej berättar om AI-stöd för att förebygga vårdrelaterade infektioner, som utvecklas i nationella projektet VRI Proaktiv.
Peter Söderman förklarar hur Innovationsplatsen stödjer innovation på sjukhuset.
Heidi Laurinen Övelius presenterar intensivvårdens egen app – IVA-appen.
IVA-appen ger information till patienter och närstående i en utsatt situation. Madeleine Carlsson och Madelene Tennbäck visar hur.
Petra Dannapfel från Tema Neuro berättar om implementersingsstödet hon utvecklat.
Innovationsledaren Kajsa Müllersdorf och studenter från KTH arbetar med automation – hur robotar kan hjälpa omvårdnadspersonal.
Patrik Blomqvist från KI Innovations förevigar sina kollegor Athina Pliakou, Åsa Kallas och Maria Holmström.
Karin Sämskar Brandt visar Akut-appen som gör att hon kan stanna hos patienten medan hon hanterar journalen.
Annette Alkebo från Region Stockholm Innovation och Jakob Hellman från Vinnova, innovationsmyndigheten.
Mia Jungefors från HR, en av arrangörerna.
Lisa Karin Bergström tar hem en trött robotkompis till barncanceravdelningen.
Innovationsminglet 2019 är slut. Vi ses nästa år igen!

Vill du läsa mer om de innovationsarbeten som presenterades?

Klicka här för att komma till en mer utförlig presentation av de innovationsarbeten som presenterades på innovationsminglet.

Minglet arrangerades som vanligt av Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhusets innovationsstödjande avdelning – i år tillsammans med HR-avdelningen Attrahera & Bemanna.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap

Kalendarium