Augmented reality och 3D-bilder ger säkrare kirurgi

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i världen genomfört ryggradsoperationer med hjälp av en ny avancerad AR- och 3D-navigationsteknik. Det ger högre precision vid operation – och bättre behandling för patienten.

– Med den nya navigationsteknologin kan vi i operationsrummet skapa en högupplöst 3D-bild av patientens ryggrad (insidan), som kombineras med den videobild man ser i operationsfältet (utsidan). Vi kan nu planera ingreppet virtuellt och med stor noggrannhet.

Det säger neurokirurgen Adrian Elmi Terander, som genomfört den allra första operationen med den nya tekniken.

Kontrollerar resultatet i realtid

På det här sättet förbättras både vårdteamets planering av ingreppet och kirurgens möjlighet att styra instrumenten under operationen. Dessutom minimeras risken att patienten behöver genomgå en ny operation. – Vi kan kontrollera resultatet omedelbart i operationssalen utan att behöva flytta patienten till en röntgenavdelning efter operationen. Det innebär att vi kan korrigera direkt om det skulle behövas. Ingen stråldos för personalen

Eftersom det är videobilder som används för navigering under operationen minskar också strål­dosen. Operationen sker med mini­mal stråldos för patienten och operations­personalen utsätts inte för någon strålning alls. Den nya tekniken har nu använts vid operationer av patienter med bland annat skolios och kotförskjutningar, för att korrigera anatomin och lindra smärta.

Det är väldigt spännande att få vara med och utveckla helt ny medicin­teknik med patientnyttan i centrum, säger neurokirurgen Adrian Elmi Terander.

I nästa fas vidareutvecklas tekniken för annan kirurgi. Med patientnyttan i fokus Navigationstekniken har utvecklats inom ramen för innovationspartnerskapet inom Bild och Funktion, mellan Karolinska Universitets sjukhuset och Philips.

– När vi samarbetar på detta sätt kan vi påverka utifrån de behov vi ser i vården och förbättra för patienterna, säger Adrian Elmi Terander.

– Det är väldigt spännande och en otrolig möjlighet att få vara med och utveckla en helt ny medicinteknisk utrustning för kirurgi med patientnyttan i centrum.

Fakta om innovationsarbetet

Vad innebär augmented reality, AR?

Augmented reality, eller förstärkt verklighet, är en teknik som lägger till information till den fysiska verkligheten. Man kan säga att den hjälper oss att se mer än vad vi kan se "på riktigt". De virtuella bilderna kan till exempel ge en kirurg en uppfattning om hur det ser ut inne i kroppen under pågående operation – utan att öppna kroppen med ett snitt. I det här fallet kan skruvar som sätts in i patientens ryggrad placeras med större noggrannhet än vad som tidigare varit möjligt.

94 % noggrannhet

Förstudien, publicerad i vetenskapliga tidskriften SPINE, visade en noggrannhet av skruvplacering på 85 procent. Sedan dess har fler operationer genomförts inom ramen för en klinisk studie – och flera vetenskapliga artiklar har publicerats. Resultaten visar på en genomsnittlig noggrannhet på 94 procent, de svåraste fallen inkluderade.

Först i världen

Karolinska Universitetssjukhuset är det första sjukhuset i världen som genomfört operationer med den nya tekniken. Utrustningen har därefter installerats på fler sjukhus i världen.

Sprids till fler typer av kirurgi

I en första fas används navigations­tekniken vid ryggradskirurgi, för att sedan vidareutvecklas för annan kirurgi, exem­pelvis operationer i hjärnan och hjärnans kärl samt vid ortopedi och trauma.

Drivs inom innovationspartnerskap

Arbetet med att utveckla den nya navigationstekniken utgör en del av innovationspartnerskapet för Bild och Funktion, mellan Karolinska Universitets­sjukhuset och Philips. Involverade specialiteter på sjukhuset: Neuro­kirurgi, ortopedi och neuroradiologi.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap