AI ska förbättra MR-undersökningar för MS-patienter

Nyhet

Nu ska AI-stödd diagnostik utvecklas för sjukdomen multipel skleros, MS. Karolinska Universitetssjukhuset har upphandlat en samarbetspart till innovationsarbetet, som är en del av den regionala satsningen I-AID. Syftet är snabba på införandet av artificiell intelligens på ett säkert sätt i vården, så att den nya tekniken blir till nytta för patienter och vårdpersonal.

Samutveckling mellan Karolinska och Combinostics

Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm har skrivit kontrakt med företaget Combinostics, som ska vara samarbetspartner i utvecklingen av ett AI-baserat beslutsstöd för MR-diagnostik vid multipel skleros (MS).

Målet är att tillsammans utveckla, kliniskt validera och implementera beslutsstödet, som ska användas vid diagnos och uppföljning av MS-patienter, för förbättrad kvalitet, diagnostiska möjligheter och ökad effektivitet. Arbetet sker inom det regionala projektet I-AID, som har till uppgift att underlätta utveckling och implementering av AI i vården.

Upphandlingen – en innovation i sig

– Detta är en milstolpe för I-AID. Projektet har drivit arbetet som lett fram till det upphandlade samarbetet med Combinostic, som omfattar både forskning, innovation och möjlig klinisk användning, säger Birgitta Janerot, projektledare

Genom I-AID har Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm genomfört en tidigare oprövad form av innovationsupphandling, där pris inte har använts som urvalskriterium. Istället har valet av samarbetspartner avgjorts av kvalitetsparametrar som erfarenhet och kompetens hos leverantören. Ersättning till leverantören har öppet specificerats i form av unika kliniska resurser snarare än monetära.

– Det är otroligt häftigt att vi lyckats med denna upphandling, som såvitt vi vet inte genomförts tidigare – och som visar att företag och sjukvård kan hitta en 'win-win' och tillsammans effektivt bidra till utveckling och implementering av nya innovativa lösningar i vården, säger innovationsledaren Tomas Borgegård som är en av initiativtagarna till I-AID och som arbetar vid Innovationsplatsen på sjukhuset.

I-AID tar nästa steg med pilotprojekt som utvecklar AI-verktyg utifrån kliniska behov

Idag räknas förändringar i hjärnan manuellt

Behandlingen för sjukdomen MS har utvecklats mycket sedan de första effektiva läkemedlen kom på 90-talet. Men när MR-undersökningar av förändringar i MS-patienters hjärnor görs måste radiologerna fortfarande räkna förändringarna manuellt – utifrån pixelmått som är så små som 1 millimeter.

Tobias Granberg är ST-läkare i radiologi och leder ett pilotprojekt inom I-AID som fokuserar på sjukdomen Multipel Skleros (MS).

– Syftet med pilotprojektet är egentligen två olika delar: den ena delen är att vi vill försöka få fram objektiva mått för att kunna följa hur sjukdomen utvecklas, den andra delen är att vi vill försöka undvika att behöva använda MR-kontrastmedel vid uppföljningar av MS-patienter, berättar Tobias.

Vill upptäcka förändringar

Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen rekommenderar att alla MS-patienter som har sjukdomsaktivitet ska följas regelbundet med MR-undersökningar.

– Anledningen till det är att MS-patienter ibland själva kan känna av en försämring av sjukdomen, ett så kallat skov, men när vi kollar med MR så upptäcker vi många MS-förändringar i hjärnan och ryggmärgen som patienten inte har känt av. Magnetkameran är alltså känsligare för att känna av hur det går med sjukdomen än vad patienten själv är, säger Tobias.

Presenteras på Karolinskas innovationsmingel 29 nov

Vill du prata med Tobias Granberg om AI-utvecklingen? Välkommen till årets innovationsmingel på Karolinska 29 novemer, där han finns på plats för att berätta. Program och anmälan, klicka här

När radiologerna gör uppföljningar idag beskriver de bildresultaten utifrån en särskild svarsmall. Men eftersom det är svårt att beskriva en komplex bild med ett fåtal siffror använder radiologerna skalor mellan 1–9, 10–20 samt 20+ för att beskriva antalet MS-förändringar.

– Men även om vi försöker räkna varenda prick på bilden vet vi idag att det ofta är en dålig överenstämmelse mellan antalet förändringar i hjärnan och hur patienten faktiskt mår. Om vi däremot mäter volymen av förändringarna i hjärnan får vi en ganska bra koppling mellan hur patienten mår idag och hur patienten kan komma att må längre fram, konstaterar Tobias Granberg.

Pilotprojektet hoppas därför kunna utveckla ett AI-stöd som kan mäta volymerna av MS-förändringar. Projektet kommer också försöka utveckla en AI-metod för att kunna ta bort användningen av MR-kontrastmedel, vilket besparar patienten nålstick, är mer ekonomiskt fördelaktigt och gör att eventuella biverkningar kan undgås.

Antalet undersökningar ökar hela tiden, men antalet utbildade radiologer ökar inte samma takt

– Flertalet forskningsverktyg som vi har idag för att titta på MS-förändringar är i grunden baserade på AI, så på forskningssidan är AI ganska vanligt förekommande. Men med tanke på att vi räknar förändringarna manuellt är vi ganska långt ifrån det i klinisk vardag, säger Tobias Granberg.

– Jag tror därför att vi ska se AI som ett verktyg för oss att jobba effektivare. För vi vet ju att antalet undersökningar ökar hela tiden, och antalet utbildade radiologer ökar inte samma takt som antalet undersökningar. Om vi är med och utvecklar metoderna så kan vi också se till att de används på bästa sätt. För AI kommer att komma, det är bara en tidsfråga. Men det gäller att hitta rätt applikationer och rätt format för det.

Text och bild: Christian Hofverberg

En del av regionala satsningen I-AID – banar väg för AI i vården

Utvecklingen av ett nytt AI-stöd för diagnos och uppföljning av patienter med Multipel Skleros, MS, är en del av den regionala satsningen I-AID, som ska göra det lättare att utveckla och använda AI i vården. I-AID ska etablera tydliga riktlinjer och processer inom bland annat juridik, datadelning och upphandling. Målet är att använda vårdens resurser på bästa möjliga sätt för säkrare och snabbare diagnostik. Läs mer om I-AID här

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium