Hälsoekonomisk modell för hela patientflöden

Nyhet

– För att kunna jämföra värdet av olika vårdmetoder skapades en hälsoekonomisk analysmodell för Karolinskas patientflöden. När modellen matas med stora volymer patientdata blir det, med hjälp av en algoritm, möjligt att identifiera vilka patienter som har nytta av en ny vårdmetod – och vilka som inte har det. Det säger Johanna Brinne Roos, data scientist.

Visar vilka patienter som har nytta av viss vård – och vilka som inte har det

Modellen kan vara ett stöd i att styra sjukvården på ett sätt som gynnar både vårdgivare (genom minskade kostnader) och olika patientgrupper (genom ökning av förväntad levnadslängd och livskvalitet).

– Till skillnad från de flesta hälsoekonomiska modeller, som följer ett sjukdomsförlopp, är denna modell är istället skapad för att identifiera hur patienter med en viss sjukdom rör sig i ett sjukvårdssystem, berättar Johanna Brinne Roos.

Kan användas för alla sjukdomar

Fördelen är att modellen kan återanvändas för alla sjukdomar och förändringar av vårdmetoder. Den är helt enkelt skalbar. Systemet kan vara Karolinska Universitetssjukhuset, andra sjukhus inom regionen och även inkludera primärvård.

Metoden har hittills använts för att undersöka projekt som drivits med stöd av Innovationsplatsen på sjukhuset, där Johanna arbetar. Läs mer om hennes arbete här.

 

Årets innovationsmingel på Karolinska 29 nov

Välkommen till en eftermiddag där sjukhusets medarbetare visar hur de förbättrat vården tillsammans med patienter och samarbetspartners. Vi bjuder på inspirationsmingel med fokus på innovation ur många aspekter – bättre vård och ökad arbetsglädje! Klicka här för program och anmälan

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium