Mingel 29 november 2019: Inspireras av medarbetare och patienter som förbättrat vården!

Nyhet

Välkommen till en eftermiddag där sjukhusets medarbetare visar hur de förbättrat vården tillsammans med patienter och samarbetspartners. Vi bjuder på inspirationsmingel med fokus på innovation ur många aspekter – bättre vård och ökad arbetsglädje! Vi ställer också frågan: Går det att satsa på innovation i tuffa tider?

Eventet har varit. Här kan du se hur det blev!

Program 29 november

12.00-13.00 Föreläsning Så kan du arbeta med innovation i vården (inkl lättare lunch)
13.00-15.00 Inspirationsmingel med fokus på innovation (öppet hus)

 

Läs mer om föreläsningen

Föreläsning 12.20-13.00 – Så kan du arbeta med innovation i vården

Vi bjuder på lättare lunch utanför Sune Bergströms aula från kl 11.40 och sedan blir det program på scenen från 12.20 kl. Moderator: Pelle Mattsson (sjukhusledningen, tf temachef).

Olika verksamheter på Karolinska berättar hur de använt innovationsarbete för att tackla utmaningar med öppna vårdplatser, bemanning och digitalt stöd för personalens dagliga arbete, i samverkan med näringsliv och akademi. Alla initiativ har målet att förbättra för både patienter och personal.

Program

  • Välkommen! Daniel Forslund, ordf  Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott, och Nicke Svanvik,  innovationsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset
  • Hur kan fler barn få sin operation i tid? Jessica Widegren, omvårdnadschef, på Barnortopedi och neurologi visar vägen till fler öppna vårdplatser och färre inställda operationer.
  • Går det att satsa på innovation i tuffa tider? Sara Schultz, omvårdnadschef på akuten Huddinge, berättar hur innovationsarbetet blev ett av flera verktyg för att leda verksamheten från personalbrist till full bemanning och kontinuerlig utveckling.
  • Hur kan ny teknik ge högre kirurgisk precision? Neurokirurgen Erik Edström berättar om augmented reality, 3D-bilder och smartare instrument som vägleder kirurgen under pågående operation. Utvecklas inom innovationspartnerskap med näringsliv, i global kontext.

Läs mer om minglet

Minglet 13.00-15.00

Ta lite fika, prova ny teknik och prata med innovativa kollegor! En lösning som fungerat bra för en verksamhet kan ofta vara till nytta och glädje även för andra – kanske visas något som passar just dig?

På plats finns innovativa medarbetare, patienter och samarbetspartners inom näringsliv, forskning, myndigheter och andra vårdgivare. Olika typer av innovation presenteras (ny teknik, nya arbetssätt och nya samarbeten) liksom även olika aspekter på innovation (ledarskap, personalnöjdhet, utbildning). Vi adresserar också frågan Går det att satsa på innovation när tiderna är tuffa?

Det är fjärde året i rad som det uppskattade minglet hålls – den här gången i Solna.

Lokal: Sune Bergströms aula, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Eugeniavägen 3 (innanför huvudentrén).

 

Anmäl dig här

Eventet är nu fullsatt. Vill du anmäla dig till reservplats eller meddela att du fått förhinder? Skicka ett mejl till erika.nydahl@sll.se

Scrolla nedåt för att se programmet – fler inspirerande exempel kommer inom kort.

Sjuksköterskan Jessica Widegren har halverat antalet inställda operationer på barnavdelningen där hon är omvårdnadschef.

Fler öppna vårdplatser när personalen tänkte nytt

8 nya vårdplatser på vardagar och 4 på helger. Det är resultatet av ett nytt tänk hos patientområde Barnortopedi och neurologi på Karolinska som gör att man nu slipper ställa in operationer pga vårdplatsbrist. Fler barn får därmed sin operation som planerat. Här ingår ett systematiskt innovationsarbete som lett till en mer optimal användning av platserna. Omvårdnadscheferna Jessica Widegren (innovationsambassadör) och Elin Peterson berättar hur de gjorde. Läs mer här

Patologen Carlos Fernandez Moro tar mixed reality och AI in i labbet.

Mixed reality och AI för snabbare cancerdiagnos

Hur kan mixed reality och AI ge snabbare och säkrare diagnostik av cancer? Patologen Carlos Fernandez Moro berättar hur Karolinska Universitetslaboriet utvecklar nya metoder tillsammans med Microsoft.

Akuten Huddinge berättar hur innovationsarbetet ger ökad arbetsglädje. Det känns meningsfullt att kunna ta tag i problem och göra det bättre för patienterna – en möjlighet att ge bättre vård även när tiderna är tuffa.

Går det att satsa på innovation när tiderna är tuffa?

Akuten Huddinge valde en proaktiv strategi när tiderna var tuffa och det var svårt att bemanna verksamheten – nya roller för sjuksköterskor med mycket tid för utveckling. Det har man inte ångrat. Idag drivs ett flertal innovationsprojekt, personal har gått sjukhusets utbildning Innovationsambassadör – och verksamheten är fullt bemannad! Det känns meningsfullt att kunna ta tag i problem och göra det bättre för patienterna – något som påverkar möjligheten att rekrytera och behålla personal. Träffa omvårdnadschefern Sara Schulz och Karin SÄmskar Brandt. Läs mer här

När språket blir ett hinder och tolk saknas?

Prova det digitala översättningsverktyget för vårdpersonal Care to Translate, under vägledning av Linus Kullänger. Det började som ett studentprojekt på Karolinska Institutet under namnet Språk i vården och är nu en app, som har bland annat provats i ett av Akuten Huddinges innovationsprojekt. Nu utvecklas också en app för patienter.

Läkaren Tobias Granberg forskar kring multipel skleros – och utvecklar diagnostik och uppföljning, bland annat med hjälp av artificiell intelligens, AI.

Hur kan AI ta MS-diagnostiken ett steg längre?

Nu i höst påbörjas utvecklingen av ett nytt AI-stöd för diagnos och uppföljning av patienter med Multipel Skleros, MS. Läkaren Tobias Granberg berättar om tankarna framåt i arbetet som är en del av den regionala satsningen I-AID, som ska göra det lättare att utveckla och använda AI i vården. I-AID ska etablera tydliga riktlinjer och processer inom bland annat juridik, datadelning och upphandling. Målet är att använda vårdens resurser på bästa möjliga sätt för säkrare och snabbare diagnostik. Läs mer här 

Fredrik Holmberg, läkare och systemutvecklare, har skapat den digitala läkarassistent han själv ville ha.

Digital assistent för läkare – enklare administration och ökad patientsäkerhet

Läkaren Fredrik Holmberg utvecklade digitala assistenten ALMA som filtrerar information i journalsystemet utifrån gällande riktlinjer, ett stöd han själv ville ha i jobbet på Vårby vårdcentral. Nu vidareutvecklar han robotiseringen som möjliggör automatiserade processer inom VRI Proaktiv, ett nationellt projekt som koordineras från Karolinska. Projektet presenteras av sjuksköterskan Anna Frej. Läs mer om VRI Proaktiv här Läs mer om ALMA, Automated Learnable Medical Assistant här

Algoritmer för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Läkaren Anders Ternhag från Karolinska Universitetssjukhuset berättar om utvecklingen av algoritmer för att förebygga och följa upp vårdrelaterade infektioner. Arbetet backas upp brett av många parter från akademi, näringsliv och vård inom nationella projektet VRI Proaktiv. Läs mer här

Hur ska jag minnas vad personalen på intensivvården sade? En ny app ger information till anhöriga och patienter.

IVA-appen: Bättre information i en utsatt situation

Att vistas på en intensivvårdsavdelning kan vara omtumlande och skrämmande. Tillsammans med patienter och deras anhöriga har intensivvården på Karolinska tagit fram en ny app som gör det lätt att komma åt information som man kanske glömt när stressen blev för stor. Du får höra om utvecklingen av chefassistent Madeleine Carlsson, intensivvårdssjuksköterkan Madelene Tennbäck och vårdadministratör Heidi Laurinen Övelius på IVA Solna – tillsammans med Felix Axell, tidigare IVA-patient, och Jonas Axell, anhörig. Läs mer här

Hur är det att jobba på Karolinska?

Nyfiken på vilka möjligheter Karolinska erbjuder nya och befintliga medarbetare? Personal från vår HR-avdelning finns på plats för att svara på dina frågor. Leta efter stationen Vi är Karolinska, när du kommer till minglet! Här kan du se filmer där olika medarbetare berättar

Unga med cancer bidrar till sjukhusets innovationsarbete – tillsammans med sjukhuspersonal, Regionala cancercentrum, kvalitetsregister, 1177, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SLSO, CSN, SKL, Barncancerfonden och flera stora företag.

minKod – 4 vägar till bättre liv för unga med cancer

Innovationsprojektet minKod tar ett lite vidare grepp kring välmåendet än vad ett sjukhus vanligen gör. Varför? Jo, för att få effekt på hälsan hos unga med cancer – och faktiskt också öka överlevnaden. I fokus är en åldersgrupp som ofta hamnar lite mellan stolarna: Tonåringar och unga vuxna. Patienter, sjukhuspersonal och många samarbetspartners bidrar till de 4 spår som ska ge konkreta lösningar – i sjukhuset, via 1177, i kvalitetsregister och hos olika myndigheter. På plats: Frida Caballero från Ung Cancer, Therese Sjöberg från Innovationsplatsen och Karin Skillner Cosic från Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland. Läs mer här

Roboten Kompis har just börjat jobba på barnsjukhuset

Kan en robot minska medicinsk stress hos barn med cancer?

Hur kan en AI-robot och annan ny teknik – som VR och gamification – minska den medicinska stressen hos barn som vårdas för cancer, deras föräldrar och andra närstående? Det undersöks nu i ett innovationsprojekt inom barncancervården. Omvårdnadschef Lisa Karin Bergström och barnskötare Gunnar Cleve berättar, tillsammans med Hugo Pettersson från en av samarbetsparterna Sigma IT Consulting. Läs mer här

Hur kan regionens vård-databas avändas för innovation i vården?

Tänk dig att du har tillgång till en lättbegriplig översiktsbild av den samlade vårdkonsumtionen och vårdproduktionen i regionen – och kan analysera hur exempelvis socioekonomi eller bostadsort slår igenom på 12 000 diagnoser! Göran Lord, dataanalytiker på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, visar vad regionens data kan lära oss.

Anmäl dig här

Eventet är nu fullsatt. Vill du anmäla dig till reservplats eller meddela att du fått förhinder? Skicka ett mejl till erika.nydahl@sll.se

Automation och robotar – när omvårdnadspersonalen får önska

Omvårdnadspersonal har identifierat var robotar skulle kunna göra nytta inom infektionsvården. Målet är att frigöra tid till mötet med patienterna. Inventeringen är en del av Karolinskas samarbete med ABB Robotics. Studenter från Kungliga tekniska högskolans kurs "Utmaningsdriven innovation för hållbar utveckling" har tagit sig an uppgiften och presenterar sitt arbete tillsammans med innovationsledaren och läkarstudenten Kajsa Müllersdorf. Läs mer här

Augmented reality (AR) och 3D-bilder guidar kirurgen under operation.

Innovationspartnerskap – hur har det gått?

Nyfiken på hur de upphandlade innovationspartnerskapen fungerar egentligen? Här presenteras samarbetet mellan Philips och Karolinska, där vi tillsammans utvecklar bild- och funktionsområdet inom bland annat stroke, icke-avancerad prostatacancer och minimalinvasiv kirurgi. Bland resultaten märks världens första ryggradsoperation med ny AR- och 3D-stödd navigation – och ca 9 vetenskapliga publikationer. Hittills. Neurokirurgen Erik Edström föreläser och visar handfast hur det går till på minglet, tillsammans med Magnus Åslund, forskningschef på Philips.  Läs mer här

Anmäl dig här

Eventet är nu fullsatt. Vill du anmäla dig till reservplats eller meddela att du fått förhinder? Skicka ett mejl till erika.nydahl@sll.se

Guide för implementering – för verklig nytta och förändring som består

Guiden E-Ready är tänkt att underlätta införandet av digitala lösningar inom hälso- och sjukvård – för säker, bra och snabb integrering och användning. Petra Dannapfel, verksamhetsutvecklare på Tema Neuro, berättar hur guiden kan ge stöd i att prioritera rätt insatser, planera förändring och vad som är viktigt att tänka på. E-Ready har tagits fram inom ett forskningsprojekt med stöd av SweLife och Vinnova och en prototyp testas nu – med sikte på att bli ett digitalt stöd framöver. 

Videoskola – favorit i repris. Nu med uppdaterade funktioner för att genomföra videomöten med patienter och kollegor.

Vilka videotjänster är på gång?

Vilka är sjukhusets nya videotjänster – och hur fungerar de? Fråga Karolinskas videoexperter Andreas Sundkvist och Robert Lagergren.

Hur välja väg när vård och näringsliv utvecklar tillsammans?

Spelpan – så kan vård och näringsliv utveckla tillsammans!

Nu finns en praktisk checklista – ett slags spelplan – för offentligt initierad utveckling och nationell spridning av kommersialiserbara idéer och lösningar inom hälso- och sjukvård. Spelplanen har tagits fram av Region Stockholm, Region Västra götaland, Innovation Skåne och Region Västerbotten med stöd av SweLife. Presenteras av Tomas Borgegård från Innovationsplatsen, en av verksamheterna som utvecklat planen. Läs mer här

PiPPi – europeisk plattform för innovation och upphandling

Hur kan vi bäst upphandla innovation? Sju universitetssjukhus har gått samman för att utveckla vårdens förmåga att upphandla digitala hälso- och sjukvårdstjänster. Tillsammans bildar vi Platform for Procurement of Innovation and Innovation of Procurement (PiPPi) – en gemensam kunskapsbas tvärs över nationsgränserna för stöd åt vårdgivare. Presenteras av Martina Ahlberg från Karolinska som leder projektet. Läs mer här

Fler EU-samarbeten som banar väg för innovation

Nyfiken på hur vårdgivare kan bli bättre på att upphandla innovation? Live Incite, Nightingale och PIPPI är EU-samarbeten som utforskar upphandling som verktyg för att beställa lösningar som behövs, men som ännu inte finns på marknaden. Satsningarna stöds av EU-kommisonen via Horizon 2020 och involverar uppemot 15 europeiska universitetssjukhus. Ett av målen är att etablera en plattform som ger vårdorganisationer stöd. Innovationsledarna Martina Ahlberg och Kristina Groth berättar mer på plats. Läs mer om Live Incite  här

Hur är det att jobba på Karolinska?

Nyfiken på vilka möjligheter Karolinska erbjuder nya och befintliga medarbetare? Personal från vår HR-avdelning finns på plats för att svara på dina frågor. Leta efter stationen Vi är Karolinska, när du kommer till minglet! Här kan du se filmer där olika medarbetare berättar

Karolinska erbjuder medarbetare och chefer utbildning i innovation. Samtidigt byggs ett nätverk av innovativa medarbetare.

Vad lär sig en innovationsambassadör?

Hittills har ett 50-tal Karolinska-medarbetare gått kursen Innovationsambassadör, både från kliniska verksamheter och staber – och nu även patienter. Men vad lär de sig egentligen? Passa på att frågatidigare kursdeltagarna Katarina Ginsburg från Karolinska Universitetslaboratoriet, samt Frida Magnesved, Maria Westin, Maria Amritzer och Susanne Frodlund från Akuten Huddinge tillsammans med kursledaren Anna Thies, tjänstedesigner på Innovationsplatsen.

Innovationsledning som verktyg för ledare i komplex sjukhusmiljö

Hur kan innovationsledning och innovationsmetoder vara användbart för ledare i så komplexa organisationer som ett stort sjukhus – med de stora utmaningar som vården står inför? Och dessutom bidra till ökad arbetsglädje för personalen? Du får veta hur Karolinska konkret jobbar med detta av Karin Nordlund, chef för ledarskapsutvecklingen, Marmar Moyaedfar, stabschef på Karolinska Universitetslaboratoriet, och Annika Thoresson, innovationsledare med ansvar för att utveckla området. Läs mer om utvecklingen av innovationsledning här Visste du förresten att innovationsledning nu är en roll i SLLs personalsystem?

Innovationsfonden – hur kan du finansiera dina projekt?

Region Stockholm Innovation finns på plats för att berätta  om regionens egen fond för att stödja innovation i de egna verksamheterna. 

Vad är det för skillnad på Innovationsplatsen på sjukhuset, KI Innovations och Region Stockholm Innovation?

Tycker du att det är svårt att förstå skillnaden på de olika innovationsstödjande verksamheterna? Passa då på att fråga oss. Vi står bredvid varandra på minglet. Träffa bland andra Stefan Vlachos,  Fredrik Engströmer, Åsa Kallas och Maria Holmström.

Nyfiken på KIs utbildning Bioentreprenörskap?

Passa då på att prata en stund med Andreas Lundquist från Enheten för bioentreprenörskap på Karolinska Institutet. Enheten fokuserar på innovation och entreprenörskap – och erbjuder bland annat ett masterprogram skräddarsytt för dig med bakgrund i vård, medicin, farmaci, biomedicin eller bioteknik.

Nyfiken? Här kan du se en film från förra årets innovationsmingel: 

FILM: Innovationsmingel 2018

På 2018 års innovationsmingel på Karolinska Universitetssjukhuset visade innovativa medarbetare, patienter och samarbetspartners hur de förbättrar vården på olika sätt med avancerad ny teknik och nya smarta arbetssätt. Bland innovationerna fanns en prototyp för att med AI upptäcka tumörer som bara är 3 celler stora, digitalt stöd för att orka leva med kronisk smärta – och för tidigt födda barn nu får nytta av akutens innovationsarbete för äldre patienter. Minglet hölls på Innovationsplatsen, som är Karolinskas verksamhet för att stödja innovation på sjukhuset. Foto: Christian Ingels.

I år arrangeras minglet av Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhusets innovationsstödjande avdelning, tillsammans med HR-avdelningen Attrahera & Bemanna.

Anmäl dig här

Eventet är nu fullsatt. Vill du anmäla dig till reservplats eller meddela att du fått förhinder? Skicka ett mejl till erika.nydahl@sll.se

 

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium