Karolinska Universitetssjukhuset upphandlar innovation av AI-verktyg för MS och EEG

Nyhet

Genom projektet I-AID har Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting gått samman för att snabbare driva utvecklingen och införandet av AI i vården, utifrån patientens och vårdens behov. Nästa steg i projektet är att upphandla nya digitala beslutsstöd för att möta några av de kliniska behov som identifierats på sjukhuset.

De första två upphandlingarna rör MS-diagnostik och EEG. Upphandlingsdokumenten har nu publicerats, vilket innebär att intresserade företag kan lämna in sina anbud senast 30 augusti.

Företag bjuds nu in till upphandling av:

Digitalt beslutsstöd för MR-diagnostik vid Multipel Skleros (MS)

Vårt mål är att i samarbete med upphandlad leverantör utveckla, kliniskt validera och implementera en produkt baserad på AI att använda som kliniskt beslutsstöd vid diagnos och uppföljning av MS-patienter, för förbättrad kvalitet, diagnostiska möjligheter och ökad effektivitet.

Digitalt beslutsstöd för EEG

Vårt mål är att i samarbete med upphandlad leverantör utveckla, Kliniskt validera och implementera en produkt baserad på AI-algoritmer, att använda som kliniskt beslutsstöd inom EEG tolkning, för förbättrad kvalitet, diagnostiska möjligheter och ökad effektivitet.

På bilden ovan: Birgitta Janerot Sjöberg, projektledare.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska