Skrift om innovation på Karolinska

Nyhet

Vill du få en mer samlad bild av innovation som drivs på Karolinska med stöd av Innovationsplatsen? Då kan du läsa vår senaste skrift, som bläddervänlig PDF på denna webbsida.

Som universitetssjukhus har vi en lång tradition av att driva innovation – och innovation sker överallt i organisationen. Det är inget nytt

Det som däremot är nytt är vår ansats att bygga upp ett systematiskt stöd till det innovationsarbetet. I skriften kan du läsa om några av dessa initiativ som drivs av olika verksamheter på sjukhuset med stöd av vår innovationsstödjande verksamhet, Innovationsplatsen. På sjukhuset i sin helhet finns mångdubbelt fler exempel på innovation. 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska