Grattis till våra nya Innovationsambassadörer!

Nyhet

Nu har den tredje kullen innovationsambassadörer fullföljt sin utbildning på Karolinska Universitetssjukhuset. Det innebär att det nu finns ett 50-tal anställda som utbildats i metoder för att driva innovation på ett systematiskt sätt.

Personal från Karolinska Universitetslaboratoriet, Hälsoprofessionerna och Akuten Huddinge har lärt sig systematiskt innovationsarbete genom att tackla en utmaning från den egna verksamheten under vårens kurs hos Innovationsplatsen (sjukhusets innovationsstödjande avdelning).

Renata Topalovic och Sakina Boularbah-Enechar har identifierat behov av innovation inom omvårdnad på sin akutvårdsavdelning.

Deltagarna har diskuterat olika problem och erfarenheter, metoder och idéer till lösningar – och samtidigt lärt sig om varandras verksamheter.

Det var tredje gången kursen hölls och hittills har det bidragit till möten mellan sjuksköterskor, barnmorskor, personal inom logistik och service, biomedicinska analytiker, kuratorer, kemister, verksamhetsutvecklare, ingenjörer, HR-partners, IT-experter och arbetsterapeuter. I höst kommer även några patienter att delta!

Katarina Ginsburg från Karolinska Universitetslaboratoriet berättar vilka områden hon vill fortsätta att utveckla efter kursen.

 

På gruppbilden i topp på webbsidan: Renata Topalovic, Björn Garpefjord, Carina Ejebro, Roine Hernbrand, Sakina Boularbah-Enechar, Johan Lundberg, Katarina Ginsburg, Sara Grambo och Marmar Moayedfar. Saknades vid fototillfället: Marika Eriksson, Anna Boström, Maria Johansson, Hok-Jan Au, Malin Persson, Georgia Kokaraki, Lena Nirelius och Mikael Hjalmarson.

 

Nyheter om innovationsledning

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska