Innovation från Karolinska på Vitalis 2019

Nyhet

På väg till eHälsomötet Vitalis? Kom då gärna till våra föreläsningar om innovation som på olika sätt förbättrar vården. Vi presenterar en bredd av ämnen – snabbare behandling med stroke-app, AI-diagnostik i labbet, robotkompis för barn, patienter som är med och utvecklar cancervården för unga vuxna och EU-samarbeten för upphandlingsstöd till vårdgivare.

21 maj, Vitalis: Stroke-app – när varje sekund räknas

Snabb behandling i det akuta skedet är avgörande för att överleva! Samtidigt är det en komplex process, där flera olika specialister måste lyckas samverka under extrem tidspress. Därför utvecklas nu ett digitalt kommunikationsstöd i form av en app på sjukhuset. Sjuksköterskan Johan Dahlström berättar hur han är med och utvecklar verktyget han själv behöver – och vad som blir nästa steg. Läs mer i Vitalis program eller om innovationssamarbetet här

 

21 maj: Unfolding the promise of digital pathology – Mixed reality and AI PoC applications in cancer diagnosis

Patologen Carlos Fernandez Moro från Karolinska Unviersitetslaboratoriet berättar hur AI och "mixed reality" kan bidra till snabbare och säkrare diagnostik för bland annat cancer. (Föreläsningen hålls på engelska). 

 

22 maj: VRI Proaktiv

Infektionsläkaren John Valik presentar nationell satsning för innovation som minskar vårdrelaterade infektioner (VRI) – nya verktyg, metoder och arbetssätt genom monitorering och riskprediktion på individnivå, vilket också påverkar antibiotikaanvändning och resistensutveckling.

 

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap