Innovationsmingel 2018 på Karolinska

Nyhet

Stämningen var hög på 2018 års inspirationsmingel på Karolinska Universitetssjukhuset, när innovativa medarbetare, patienter och samarbetspartners visade hur de förbättrar vården på olika sätt med avancerad ny teknik och nya smarta arbetssätt.

För tredje året i rad samlades personer med särskilt intresse för innovation i vården – patienter, vårdpersonal, myndigheter, teknikutvecklare, forskare och andra. Tanken är att visa på arbeten som är på gång för att inspirera och informera. Lösningar och idéer som är till nytta och glädje för en verksamhet på sjukhuset kan ofta fungera för flera. Här kan du läsa hela programmet.

FILM: Innovationsmingel 2018

På 2018 års innovationsmingel på Karolinska Universitetssjukhuset visade innovativa medarbetare, patienter och samarbetspartners hur de förbättrar vården på olika sätt med avancerad ny teknik och nya smarta arbetssätt. Bland innovationerna fanns en prototyp för att med AI upptäcka tumörer som bara är 3 celler stora, digitalt stöd för att orka leva med kronisk smärta – och för tidigt födda barn nu får nytta av akutens innovationsarbete för äldre patienter. Minglet hölls på Innovationsplatsen, som är Karolinskas verksamhet för att stödja innovation på sjukhuset. Foto: Christian Ingels.

Erik Vennberg och Sara Schulz från Akuten Huddinge. Erik har gått den första innnovationsutbildningen med inriktning på ledarskap på Karolinska och Sara är med och driver innovation inom omvårdnad.
Videoskola för vårdpersonal. Nya videotjänster presenterades av Robert Lagergren och Andreas Sundkvist från Karolinska IT.
Landstingspolitikern Daniel Forslund tar del av Alexandra Lindvalls patientresa som ung med cancer.
Specialistsjuksköterskan i barnonkologi Christoffer Malmström tillsammans med Alexandra Lindvall och Madeleine Yström, som båda har cancer. De arbetar i ett innovationsprojekt för att anpassa cancervården för tonåringars och unga vuxnas behov.
SLL Innovations nya chef Fredrik Engströmer i samtal med Mathias Ekman från Microsoft.
Biträdande universitetssjuksköterskan Karin Sämskar Brandt visar hur man kan jobba mobilt med journalen för att få mer tid nära patienten.
Innovation för sjukhusets allra minsta patienter. Marie Kristiansen visar hur neonatalvården tänkt förebygga trycksår för de känsliga små som bland annat behöver ansiktsmask. Inspiration från akutens förebyggande arbete för äldre.
Hur kan blockchain ge säkrare delning av hälsodata? Karolinskas undersökande projekt beskrivs av Stefan Farestam och Johan Sellström från Care Chain och Johan Lidén från Intel.
Akuten Huddinge berättar hur de börjar förebygga trycksår hos riskpatienter redan i ambulansen. Sara Schulz, Jenny Delin och Emma Mattsson låter Martin Ingels prova på en tryckavlastande madrass.
Hur kan algoritmer ge färre vårdrelaterade infektioner? Simon Olsson från Tieto och infektionssjuksköterskan Anna Frej berättar om nationella satsningen VRI Proaktiv.
Läkaren Tiago Taborda Prazeres Moreira berättar om arbetet med en app för snabbare akut behandling vid stroke för Eeva Vesander och Johan Folkungar från samarbetsparten Philips.
Läkarstudenten och innovationsledaren Kajsa Müllersdorf framför EU Horizon2020-projektet Nightingale, som utvecklar trygg och säker vård hemma genom monitorering av vitalparametrar.
Erik Fredenberg, tidigare engagerad i innovationspartnerskapet Bild och Funktion, med Mia Jungefors, Karolinskas nya ansvarige för employer branding.
Barnmorskan Karin Adolfsson i samspråk med infektionssjuksköterskan Anneli Sandberg, som arbetar för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Innovationsledaren Fredrik Öhrn och tjänstedesignern Anna Thies från Innovationsplatsen.
Henrik Löf från Karolinska IT berättar om SLLs storsatsning Framtidens vårdinformationsmiljö för Hannes Dernell, som varit med och utvecklat BarncancerAppen.
Hjälp i mobilen för att orka leva med smärta som inte går över. Nytt verktyg utvecklas av sjukhusets beteendevetare. Demonstrerades på plats av psykologerna Jenny Rickardsson och Rikard Wicksell.
Försvarsmakten hälsade på för att få inspiration om hur man kan arbeta med innovation.
Karolinskas innovationsdirektör Nicke Svanvik och SLLs nya innovationschef Fredrik Engströmer.
Innovativa läkaren Sara Lei från Akuten Huddinge och assistent Helena Thomasson från Innovationsplatsen.
Professor Mark Smith från KTHs Kista Mentorspace och innovationsledaren Peter Söderman.
Nöjda och lite trötta. En kort pratstund efter minglets slut mellan Innovationsplatsens chef Stefan Vlachos, Per Englund och Kajsa Müllersdorf.
Välkommen tillbaka nästa år! Sjuksköterskan och KI-forskaren Britt-Marie Bernhardsson och Maria Sundell från Innovationsplatsen säger hej då till varandra.

Här ser du hela programmet från innovationsminglet.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap

Kalendarium