Ny rapport om life science-miljön som växer fram runt Karolinska i Solna

Nyhet

Ett life science-kluster växer fram i Hagastaden runt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, något som beskrivs i en ny rapport från Handelskammaren. Här presenteras också konkreta exempel på innovation som resultat av pågående samarbeten mellan sjukhuset, akademiska institutioner och näringslivsaktörer verksamma i området.

Ny rapport från Handelskammaren

Handelskammarens egen beskrivning av rapporten: "Det handlar om Stockholms framtida position. Vård och medicinsk forskning i internationell toppklass är en viktig ingrediensi huvudstadsregionens konkurrenskraft. Fokus på sjukvård i den politiska debatten är välkommet – sjukvårdens organisation och fruktbara metoder för innovationssamarbeten mellan privat och offentlig sektor är viktiga framtidsfrågor som vi behöver lösa för att Sverige ska vara ett välfärdsland i toppskiktet också framgent."

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap

Kalendarium