Vill stödja innovativa medarbetare

Nyhet

Idag var det avslutning för Karolinskas nya ledarskapsprogram med inriktning på innovation som strategiskt verktyg. Tanken är att ledarna ska kunna stödja innovativa medarbetare och innovationsarbete i sjukhusets olika verksamheter. 

Landstingets nya strategi slår fast att alla verksamheter ska använda innovation som strategiskt verktyg

Innovation är ett strategiskt verktyg för att utveckla och effektivisera vården. Därför har Stockholms läns landsting tagit fram en särskild innovationsstrategi. Fullmäktige har slagit fast att samtliga landstingsverksamheter ska använda innovation som ett strategiskt verktyg för att effektivisera verksamheten, öka patientdelaktigheten och bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Karolinska Universitetssjukhuset är här en viktig spelare – våra medarbetare utgör mer än en tredjedel av alla landstingsanställda i Stockholm. Därför finns nu finns två nya innovationsutbildningar för sjukhusets medarbetare – ett ledarskapsprogram och en utbildning i att driva innovationsarbete i vården. 

Tanken är att öka innovationsförmågan i organisationen och samtidigt bygga ett nätverk av innovativa medarbetare på sjukhuset.

Deltagare i ledarskapsprogrammet 

Från vänster på bilden:
Cecilia Odelsparr, KUL
Erik Vennberg, Funktion Akut
Sara Lei, Funktion Akut
Boubou Hallberg, Tema Barn och Kvinnosjukvård
Jenny Delin, Funktion Akut
Sofia Pettersson, Funktion Hälsoprofessioner
Ylva Orrevall, Funktion Hälsoprofessioner
Rikard Wicksell, Rikard Wicksell - HP
Sittande: Stefan Vlachos, verksamhetschef Innovationsplatsen
Saknas: Linda Holmström och Jenny Rickardsson från Funktion Hälsoprofessioner

Innovationsutbildningar

Ledarskapsprogram

Ledarskapsutbildningen ska stödja ledare att använda innovation som strategiskt verktyg och kunna stötta innovativa medarbetare.

Innovationsambassadörer

Den mer praktiskt inriktade innovationsutbildningen vänder sig till medarbetare som vill vara med och utveckla vården utifrån ett nytänkande, oavsett yrkesprofession och erfarenhet. En viktig del i utbildningen är hur andra medarbetare och patienter kan involveras i en innovationsprocess. Läs mer om innovationsambassadörer här

Stöd för innovation i vården

Kalendarium