Innovationsfonden stödjer nytt projekt om blockchain i vården

Nyhet

Innovationsfonden i Stockholms läns landsting har valt att stödja Karolinska Universitetssjukhusets projekt om blockchain. Syftet är att undersöka hur blockkedjeteknik kan användas för att säkra hantering och delning av hälsodata. 

Det finns ett växande intresse för blockkedjetekniken inom till exempel offentlig sektor, bland annat när det gäller medborgarnas möjligheter att använda sina egna hälsodata i olika digitala lösningar. Nu vill Karolinska Universitetssjukhuset undersöka hur tekniken kan användas inom högspecialiserad vård.

Projektet drivs via Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset, som arbetar strategiskt med innovation för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar och är en av flera parter som står bakom ansökan.

Projektet uppmärksammas bland annat av Dagens Medicins satsning Digital Hälsa. 

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap

Kalendarium