LIVE INCITE har valt företag – nu börjar utvecklingen

Nyhet

Nu har EU-projektet LIVE INCITE valt ut de företag som ska börja utveckla ett digitalt stöd för patienter att ändra livsstil inför operation – i samverkan med universitetssjukhus i tre länder och ett universitet.

– Vi kommer att utveckla fyra olika koncept parallellt för att se vad som fungerar bäst. De fyra leverantörer vi valt representerar en bra mix av olika bakgrund, erfarenheter och utgångspunkter för den tänkta lösningen, säger Stefan Vlachos, chef för Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset som driver LIVE INCITE.

Förkommersiell upphandling i tre steg

Innovationssamarbetet drivs i form av en förkommersiell upphandling som genomförs i tre steg. Det första steget fokuserar på lösningsdesign, där de koncept som företagen offererat ska detaljeras för att belysa den framtida lösningens funktioner samt långsiktiga hållbarhet.

– Vi vill säkerställa att de lösningar som utvecklas inte bara kan fungera väl på kort sikt utan också leverera värde över tid. Det kräver att vi bevakar frågor som användande av standarder för data och semantik samt att leverantörerna har seriösa och trovärdiga affärsplaner, säger Stefan Vlachos.

I nästa steg kommer några av lösningarna att vidareutvecklas till prototyper, ett arbete som beräknas komma igång i oktober. Det sista steget blir slutligen att förbereda och genomföra en pilot med patienter, då de kvarvarande lösningarna utvärderas i klinisk verksamhet.

Involverar personal från tre sjukhus

– Vi kommer att träffas med jämna mellanrum enligt principen agila sprint-demos. Företagen får presentera vad de gjort, vi ger feedback och de får jobba vidare och återkomma med förbättrade förslag.

LIVE INCITEs team består av medicinsk personal, beteendevetare, it-tekniker och andra kompetenser från de tre sjukhusen i Spanien, Danmark och Sverige.

Patienter kommer också att involveras på olika sätt. Svenska Reumatikerförbundet är en samarbetspart, men flera av leverantörerna har också själva föreslagit patientinvolvering i de förslag som projektgruppen bedömt i urvalsprocessen.

Vården ställer krav på långsiktigt hållbar lösning

– Det ska bli intressant att följa det här arbetet eftersom vi som vårdorganisationer har formulerat vilka behov vi vill att marknaden ska möta istället för att detaljerat kravställa vilka funktioner den färdiga lösningen ska ha, som vi traditionellt gör i en upphandling, säger Stefan Vlachos.

Däremot har projektteamet noggrant och detaljerat beskrivit vårdens krav på den färdiga lösningens långsiktiga förmåga.

– Vårt mål är att få en så flexibel och skalbar lösning som möjligt.

Leverantörer i första utvecklingsfasen

Fyra leverantörer (internationella konsortier och bolag) har valts ut till innovationssamarbetet inom LIVE INCITE:

  • My Indicators 46 AB, Sweden
  • 8Wires, Spanien
  • Johnson & Johnson, Sweden/Schweitz
  • Fundació Eurocat, Spanien

 

Frukostseminarium 23 maj: Hur kan vården möjliggöra innovation genom kreativa samarbeten?

Vill du veta mer om hur vården kan bana väg för framtida innovationssamarbeten? Den 23 maj arrangerar Stockholm Science City ett frukostseminarium med rubriken Hur kan vården möjliggöra innovation genom kreativa samarbeten? Då presenteras bland annat lärdomar från Horizon2020-projektet LIVE INCITE, som EU-kommissionen lyfter som ett föredöme i att utmana och utveckla förutsättningarna för innovation och innovationssamarbeten. Fokus: Upphandling, juridik och möjliga samarbetsformer.

 

LIVE INCITE – innovationssamarbete i tre EU-länder

LIVE INCITE står för "Lifestyle intervention in the perioperative process through digital service". Projektet ska resultera i både nya digitala verktyg och ökad kunskap om hur vård och näringsliv kan driva innovation via förkommersiell upphandling.

LIVE INCITE stöds av EU Horizon2020 och merparten av EU-medlen, totalt 4,2 miljoner euro, går till de företag som deltar i att lösa en utmaning som vården identifierat: Hur stödja patienter att byta livsstil inför operation? LIVE INCITE rankades högst av EU inom sin utlysning, Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet.

LIVE INCITE leds av Karolinska Universitetssjukhuset (via Innovationsplatsen). Övriga parter: Bispebjerg-Frederiksberg Hospital i Köpenhamn, Danmark, och Hospital Clinic i Barcelona, Spanien, samt Karolinska Institutet. Samverkan med Svenska Reumatikerförbundet.

Läs mer på projektets hemsida: karolinska.se/live-incite

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium