Första omgången innovationsambassadörer klara

Nyhet

Karolinska Universitetssjukhuset har utbildat sin första kull innovationsambassadörer. Den 17 maj fick kursdeltagarna ta emot diplom för avslutad utbildning. Det mest inspirerande – innovationsambassadörerna har redan börjat jobba med konkreta utmaningar inom innovation.

Fjorton innovationssugna medarbetare från Karolinska Universitetssjukhusets olika teman, funktioner och staber har utbildat sig till innovationsambassadörer. I kursen har deltagarna fått lära sig hur de systematiskt kan jobba med innovation. Bland annat har de tränat på hur de kan undersöka grundläggande behov inom vården – istället för att gå direkt på färdiga lösningar. Kursen har letts av Anna Thies, tjänstedesigner på Innovationsplatsen som är sjukhusets verksamhet för att stödja innovation.

Den starka motivationen att ta sig an utmaningar inom vården märks bland kursdeltagarna.

Pernilla Dillner, omvårdnadschef för Patientområde Sjuka nyfödda barn

– Utveckling är en stor del i vår arbetsvardag och i mitt eget uppdrag. Därför känns det som ett stort incitament att systematiskt kunna driva på utvecklingen inom vården som innovationsambassadör, säger Pernilla Dillner, omvårdnadschef för Patientområde Sjuka nyfödda barn.

Pernilla berättar att hon och hennes kollega Kristina Jonsson (som också utbildat sig till innovationsambassadör) redan är igång med ett initiativ inom neonotal hemsjukvård som syftar till att öka tillgängligheten till vården samt tryggheten för föräldrar. 

– En hypotes vi jobbar med är att skapa möjlighet till videolänkssamtal för föräldrar som vårdar sina barn i hemmet.

Ökad förståelse för sjukvårdens utmaningar

Nicke Svanvik är innovations- och utvecklingsdirektör.

Nicke Svanvik, sjukhusets innovations- och utvecklingsdirektör, tror att innovationsambassadörsutbildningen kan bidra till att öka förståelsen för de utmaningar som sjukvården står inför. 

–Vi behöver engagerade medarbetare som har en målsättning att driva förbättringsarbete och som kan ta det med sig ut i sjukhusets olika verksamheter. Så ambassadörsdelen om hur vi kan jobba med förbättringar blir väldigt viktig, säger Nicke Svanvik.

 

 

 

Från ambassadörer till nätverk 

Syftet med Innovationsambassadörsutbildningen är stärka innovationsarbetet på Karolinska Universitetssjukhuset. Förhoppningen är bland annat att innovationsambassadörerna ska skapa innovationsnätverk på sjukhuset. Målet är att få fram innovationer som är till nytta för sjukhusets patienter och som underlättar personalens arbete. 

Gordana Luketa, FM- och logistikutvecklare på stödfunktionen Facility Management

– Jag vill att det här nätverket ska växa så att vi börjar jobba mer över organisationsgränser på Karolinska Universitetssjukhuset, säger Gordana Luketa, FM- och logistikutvecklare på stödfunktionen Facility Management.

Gordana Luketa jobbar bland annat med ett initiativ som heter ”En väg in”.

– Syftet är att förenkla för sjukhusets olika verksamheter att få tillgång till vårdnära tjänster och frigöra tid för vårdpersonalen (som de istället kan lägga på patienterna). Tanken är att samla all service –  exempelvis beställning, felanmälan och support –  på ett gemensamt ställe. Vi vill också samarbeta med övriga staber. Visionen är att det ska bli en väg in för all service på sjukhuset, berättar Gordana.

Om Innovationsplatsen

Innovationsplatsen är Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet för att stödja innovation inom sjukhusets teman, funktioner och staber.

Innovationsambassadörsutbildningen är en del i det arbetet.

Utbildningen leds av Anna Thies, tjänstedesigner på Karolinska Universitetssjukhuset.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium