När kötiden betas av kan nätverket ge proaktiv vård

Nyhet

Videokonsultation kring patienter med Parkinsons sjukdom är nätverksvård som gett resultat. Kötiden kortades kraftigt när "onödiga" remisser kunde elimineras – från 90 procent till noll. Det gör att de svårast sjuka kan få avancerad behandling i tid. Nu sprids modellen i landet – och utvecklas ytterligare.

Hur kan vi ännu tidigare identifiera behov av avancerad behandling?

– Parkinson går inte att bota och sjukdomen kan medföra stort lidande. Det enda vi kan göra är att lindra genom att se till att våra patienter får rätt behandling i rätt tid, säger Anders Johansson, specialistläkare och patientflödeschef för Rörelsesjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset.

De personer som är svårast sjuka i Parkinsons sjukdom kan i vissa fall ha nytta av avancerad behandling. Tyvärr är det inte aktuellt för alla och det krävs en specialist för att avgöra, men specialisterna är få och ojämnt spridda över landet. Det ledde tidigare till lång väntan på bedömning i ett sjukdomsskede då tiden är kritisk.

Från 6 månader till 1 vecka

Därför infördes ett nytt arbetssätt, där patientens olika läkare samråder via video. Väntetiden för att bli bedömd av Karolinskas specialist kortades från 6 månader till 1 vecka. Därmed ges de svårast sjuka större möjligheter att få avancerad behandling i tid. 

– Videokonsultationerna skapar ett forum och kopplar samman oss Parkinsonläkare. Vi är ganska få och trots att vi inte arbetar på samma plats kan vi nu på ett enkelt sätt ha samråd kring patienter. Det är något som annars inte hinns med, säger Anders Johansson.

Videokonsultationerna är ett forum som kopplar samman oss Parkinsonläkare – vi är ganska få.

Eliminerade onödiga remisser

Arbetssättet har inneburit stor skillnad mot tidigare, då alla patienter remitterades till Karolinska för bedömning – trots att endast 10-20 % verkligen är kandidater för den avancerade behandlingen. För resten av patienterna räcker det med att deras ordinarie läkare justerar den befintliga behandlingen eller byter till en ny behandling. Alltså reste de allra flesta – 80-90% – till sjukhuset i onödan.

Nu kan istället specialisten koppla upp sig via video mot patientens läkare på hemmaplan, och göra en bedömning av om patienten behöver verkligen komma till Karolinska. Sedan en tid arbetar ytterligare två specialistcentra enligt samma modell: Akademiska sjukhuset i Uppsala och Linköpings universitetssjukhus. Konceptet har alltså spridit sig, så att fler patienter kan nås.

Proaktiva insatser i fokus

När köerna betats av är nästa steg att använda nätverket för att arbeta mer proaktivt, genom att tidigare identifiera patienter i behov av avancerad behandling – och skapa förutsättningar för patienter att vara mer delaktiga i sin vård. 

 

Fler sätt att förbättra Parkinsonvården via video presenteras på Vitalis

På vårdmässan Vitalis presenteras ytterligare ett sätt att förbättra vården med video. Personer med Parkinsons sjukdom provar ut sin medicin hemifrån via videomöte med personal på sjukhuset. På så sätt kan patienterna slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. En studie har publicerats i Journal of Parkinsons Disease och metoden har införts permanent vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Videokonsultation – nätverksvård sprids till nytta för fler patienter med Parkinson

Nu har 3 specialistcentra gemensamma videokonsultationer med remitterande vårdorganisationer kring patienter med Parkinsons sjukdom. Syftet är att underlätta för patienter att få tillgång till det fåtal specialister som finns, att stärka nätverket kring patienterna och bli allt bättre på att erbjuda rätt vård till rätt patient i rätt tid.

Specialistcentra: Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Linköpings universitetssjukhus

Neurologiska mottagningar på sjukhus i Danderyd, Jönköping, Kalmar, Värnamo, Eskilstuna och Västerås samt Sophiahemmet och Vällingby Läkarhus.

Modellen utvecklas av Tema Neuro på Karolinska Universitetssjukhuset i samverkan med AbbVie.

Kontakt

Kristina Groth
Mobil: 070-085 66 64
E-post: Kristina Groth

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium