Nina Lahti nominerad till Vitalis stipendium 2018

Nyhet

Innovationsledaren Nina Lahti är nominerad till Vitalis stipendium 2018 för etablerandet av Hjärtdagvården. Den gör det lättare för patienter med hjärtsvikt att snabbt få tillgång till specialistvård – och samordnar samtidigt nätverket kring patienterna. Bakom den till synes enkla lösningen ligger ett omfattande arbete för att förbättra hela vårdkedjan.

I sin roll på sjukhusets stödverksamhet för innovation, Innovationsplatsen, var Nina Lahti en av initiativtagarna till att skapa Hjärtdagvården på Karolinska Universitetssjukhuset. Nu är hon nominerad till Vitalis stipendium 2018, som uppmärksammar digitalisering och nytänkande inom vård och omsorg.

Stärker nätverket kring patienterna

Hjärtdagvården är ett nytt koncept som gör det lättare att snabbt få tillgång till behandling som traditionellt har krävt att patienten läggs in på sjukhuset. På så sätt skiljer den sig från traditionella mottagningar eller vårdavdelningar. Hjärtdagvården är öppen på kontorstid, patienterna kan ringa för att få stöd och rådgivning men även komma på snabba besök för behandling. Dagvården fungerar också som "spindeln i nätverket" runt patienterna, både inom och utanför sjukhuset.

Utvecklar nya arbetssätt

Hjärtdagvården utvecklar dessutom hela tiden nya arbetssätt. I ett aktuellt samarbete med primärvården tar man fram gemensamma utfallsmått för att kunna mäta effekter i olika delar av vårdkedjan. I en kommande satsning undersöks möjligheten att bedriva säker platsoberoende vård med stöd av nya arbetssätt och ny teknik.

Hjärtdagvården gjorde det lättare för patienter med hjärtsvikt att snabbt få specialistvård utan att behöva gå via akuten.

Stipendieföreläsning på Vitalis

Nina Lahti presenterar arbetet vid en stipendieföreläsning på Vitalis 2018.
När? Onsdag 25 april kl 11.00 – 12.00.
Var? På scenen i utställningen, vid Intelligent Hospital Pavilion. 
Efteråt sammanträder juryn och utser den slutliga vinnaren, som bjuds in att delta på Vitalis festmiddag samma kväll, där stipendiet delas ut

Vitalis är en av Nordens största konferenser och mässor kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.

Läs mer om Hjärtdagvården (HDA).

Läs mer om Karolinska Universitetssjukhuset på Vitalis

 

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium