Karolinska Universitetssjukhuset på Vitalis 2018

Nyhet

På väg till eHälsomötet Vitalis? Kom då gärna till våra föreläsningar om innovation som på olika sätt förbättrar vården. Vi presenterar en bredd av ämnen – tjänstedesignerns roll på sjukhuset, AI mot vårdrelaterade infektioner och EU-satsningen som gör vården till motor i utvecklingen av morgondagens vårdlösningar. 

24 april: Hur kan tjänstedesign hjälpa vården att lösa rätt problem?

Karolinska Universitetssjukhusets tjänstedesigner sprider kunskap om systematisk problemlösning och stärker ett innovativt mindset i en organisation med 16 000 medarbetare – med innovationsutbildningar, observationer och behovsworkshops.

24 april: StoppaVRI.nu – om AI mot vårdrelaterade infektioner

Nationell satsning mot en av vårdens riktigt stora utmaningar. En mängd olika aktörer – sjukhus, universitet, företag och SKL – har gått samman för att utveckla nya mer innovativa sätt att förebygga och behandla vårdrelaterade infektioner. Analoga arbetssätt kombineras med avancerad teknik för bästa möjliga utfall.

25 april: Sjukvården inom EU behöver e-hälsolösningar, vad gör vi när dessa inte finns?

Om hur vården banar väg för nya samarbeten kring innovation. Ta del av lärdomarna från högaktuella Horizon2020-projektet LIVE INCITE, som EU-kommissionen lyfter som föredöme i att utmana och utveckla förutsättningarna för innovation och innovationssamarbeten.

25 april: Hur kommer AI påverka diagnos och behandling?

Regionala satsningen I-AID ska underlätta implementering av AI i vården, drivs tillsammans med Stockholms läns landsting.

25 april. Stipendieföreläsning: Hjärtdagvårdsavdelning för hjärtsviktspatienter som började som en hightech lösning och slutade med en telefon

Om ett omfattande innovationsarbete som gett resultat för patienter med hjärtsvikt – lättare snabbt få specialistvård, färre akutbesök, färre slutenvårdsbesök. Samtidigt stärks nätverket genom samarbete med bland annat primärvården. Och Hjärtdagvården fortsätter att utveckla nya arbetssätt.

26 april: Utprovning av läkemedel via videosamtal

Patienter med Parkinsons sjukdom kan slippa en vecka på sjukhus och resultatet blir bättre, visar en ny studie. Metoden som införst permanent på sjukhuset utvecklas tillsammans med andra universitetssjukhus och företag.

 

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium