Innovationsambassadörer på Karolinska

Nyhet

Nu startar Innovationsplatsens utbildning för medarbetare som vill vara innovationsambassadörer på Karolinska Universitetssjukhuset. Deltagarna lär sig metoder för att jobba systematiskt med innovation – och bygger nätverk över verksamhetsgränserna.

Utbildningen till innovationsambassadör leds av Innovationsplatsens tjänstedesigner Anna Thies. Ett femtontal medarbetare från både staber, funktioner och teman deltar i den första omgången av utbildningen.

Vårdens behov ska förstås bättre

Alice Mukaru, FM och logistikutvecklare på stödfunktionen Facility Management

– Jag går den här kursen för att lära mig hur vi på Facility Management bättre kan utveckla våra tjänster så att de passar vårdens behov och också få reda på mer om vad vården faktiskt behöver. Så jag hoppas kunna jobba tillsammans med vårdpersonal i den här kursen för att utveckla det arbetet, berättar Alice Mukaru, FM och logistikutvecklare på stödfunktionen Facility Management.

Utbildningen kommer att pågå under våren och ambitionen är också att skapa ett nätverk av innovativa medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Innovationstänk kan ge nya lösningar  

Johan Karlén, verksamhetsutvecklare på Funktion PMI (Perioperativ Medicin och Intensivvård)

– Jag tycker det är viktigt att införa ett innovationstänk inom sjukvården. Tror det kan ge nya lösningar på problem som vi haft inom vården en längre tid. Därför ser jag fram emot att kunna arbeta med dessa frågor inom kursen, svarar Johan Karlén från Funktion PMI på frågan om varför han valt att gå ut utbildningen och varför den är viktig.

Tjänstedesign lägger grunden för innovation

Utbildningen för att bli innovationsambassadör baseras i stor utsträckning på Innovationsguidens metodik för innovationsarbete, som SKL har tagit fram. Metodiken baseras på tjänstedesign. Kursdeltagarna får bland annat diskutera vad som utmärker en innovation och hur de ska gå till väga för att involvera patienter och medarbetare i en innovationsprocess. 

– Det viktiga är att vi förstår de underliggande behov som finns inom vården, så att vi tillgodoser och löser behoven, inte bara "fixar" problemen. Då riskerar vi att skapa nya problem någon annanstans i organisationen, förklarar Anna Thies.

Anna Thies, tjänstedesigner på Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset

Fakta: Innovationsutbildningar på Karolinska Universitetssjukhuset

Innovationsplatsen erbjuder nu två olika innovationsutbildningar till Karolinskas medarbetare - en utbildning i att driva innovationsarbete i vårdens verksamhet och ett ledarskapsprogram.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska