Nu upphandlas digitalt stöd för livsstilsbyte

Nyhet

Innovationsupphandlingen för EU-projektet LIVE INCITE är nu publicerad. Det innebär att företag kan lämna förslag på digitala lösningar som stödjer patienter att ändra livsstil inför operation för bättre resultat av sin behandling. De förslag som väljs ut utvecklas sedan av företagen i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och två andra europeiska sjukhus.

LIVE INCITE är ett EU-finansierat projekt som genomför en förkommersiell upphandling av innovation av digitala lösningar. Lösningarna ska stödja beteendeförändring inför operation för att minska risken för komplikationer och därmed ge bättre utfall av behandlingen. Merparten av EU-medlen, totalt 4,2 miljoner euro, kommer att gå till de företag som deltar i att lösa vårdens utmaning.

Uppdraget har nu publicerats, inklusive allt underlag för att företag ska kunna anta utmaningen och offerera en lösning. Utmaningen beskrivs detaljerat i publiceringen, liksom förutsättningar för de kommande tre årens utvecklingsarbete.

Underlaget kommer också att presentera under ett informationsmöte 29 januari.

LIVE INCITE söker ett antal leverantörer för att i tre faser ta fram koncept, prototyp samt förbereda och stödja en pilot för att testa de lösningar som föreslås.

Sista ansökningsdag är 16 mars 2018.

Mer information:

Informationsmöte, öppet för alla intressenter: 29 januari, kl 13-15 måndag. Lokal: Nanna Svartz, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna (gamla sjukhusbyggnaden).
Upphandlingsunderlaget återfinns på: www.upphandling.sll.se.
Mer information om LIVE INCITE (engelska):
http://www.karolinska.se/en/int/live-incite
På svenska: http://www.karolinska.se/live-incite

Fakta om LIVE INCITE

LIVE INCITE står för "Lifestyle intervention in the perioperative process through digital service" och finansieras av EUs innovationsprogram Horizon 2020, inom utlysningen Innovation inom eHälsa som möjliggör patientens delaktighet. Målet är att utveckla digitala verktyg som stödjer förändring av livsstil inför operation.

LIVE INCITE leds av Karolinska Universitetssjukhuset, koordinat av Innovationsplatsen. Partners: Bispebjerg/Frederiksberg Hospital i Köpenhamn, Danmark, och Hospital Clinic i Barcelona, Spanien, och Karolinska Institutet.

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska