Artificiell intelligens analyserar patientjournaler

Nyhet

För att minimera antalet vårdrelaterade infektioner planerar Karolinska Universitetssjukhuset att analysera patientjournaler med artificiell intelligens. Arbetet är en del av den nationella satsningen VRI Proaktiv, som ska ta fram mer innovativa sätt att förebygga VRI – och som koordineras av sjukhuset.

Över tio procent av alla sjukhuspatienter drabbas av en vårdrelaterad infektion. Inom sjukvården är det svårt att mäta exakt hur många dessa är och om antalet ökar eller minskar. Genom att exempelvis analysera patientjournaler med artificiell intelligens går det att automatiskt se vilka som har drabbats. 

Den ökande mängden information från olika källor ger större möjligheter till proaktiva beslut, men ökar också vårdpersonalens behov av stöd för att kunna sortera i datamängden och fatta rätt beslut. Därför utvecklar projektet ett IT-stöd som flaggar upp för riskpatienter i datajournalsystemen och anger vilka rutiner som gäller för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. I beslutsstödet ingår såväl kända riskfaktorer som identifiering av nya riskfaktorer och effektiva åtgärder.

Nyheter om VRI Proaktiv

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium

Innovationspartnerskap