Först i världen med att förebygga trycksår redan på akuten

Nyhet

Är du riskpatient kan det räcka med 30 minuter på en brits för att utveckla trycksår. Därför driver akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ett projekt för att identifiera riskpatienterna redan när de kommer till akutmottagningen, så att förebyggande insatser kan sättas in direkt och sedan följa patienten under hela sjukhusvistelsen.

Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, visar en nationell mätning år 2017 att drygt 13 % av patienterna på sjukhus drabbats av trycksår.

Trots olika insatser på nationell, regional och lokal nivå ligger andelen på samma nivå sedan 2015. Därför behövs nya mer innovativa sätt att adressera problemet. Projektet ska ta fram en ny process för förebyggande arbete, som är enkel att införa och som effektivt förebygger trycksår hos patienter i riskzonen.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap

Kalendarium