Patientens egen provhantering sprids till allt fler

Nyhet

Tjänsten PEP (Patientens Egen Provhantering), som utvecklades i 4D-projektet för bland annat reumatiker, fortsätter att spridas till fler verksamheter. På Astrid Lindgrens Barnsjukhus kan familjer med barn som drabbats av akut lymfatisk leukemi få en mindre stressfylld provhantering och läkemedelsjustering med hjälp av tjänsten.

Det minskar stressen, förbättrar kvaliteten för patienten och sparar tid för personalen på kliniken.

Under den kommande månaden rullar användningen av PEP igång på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, efter en gedigen kartläggning av hur den befintliga provhanteringen fungerade.

Therese Sjöberg är innovationsledare vid Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. I 4Ds nyhetsbrev berättar hon att processen för provsvar och uppföljande läkemedelsjustering kartlades i detalj. Det visades sig att hanteringen var både tidskrävande och stressfylld.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium