Fler med svår Parkinsons sjukdom kan nu få behandling i hemmet via video

Nyhet

Personer med Parkinsons sjukdom som provar ut sin medicin hemifrån via videomöte med personal på sjukhuset, kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Utprovningen går betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser. Resultaten av studien presenteras i Journal of Parkinsons Disease och metoden har nu införts permanent vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Personer med Parkinsons sjukdom som provar ut sin medicin hemifrån via videomöte med personal på sjukhuset, kan slippa tillbringa över en vecka på sjukhus. Utprovningen går betydligt fortare, patienterna blir mindre stressade och vården sparar resurser. Resultaten av studien presenteras i Journal of Parkinsons Disease och metoden har nu införts permanent vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Studien visar många fördelar, bland annat att det tar betydligt kortare tid. I sin hemmiljö har patienten en mer normal aktivitetsnivå, något som är viktigt för att ställa in rätt dos. För personer med Parkinsons sjukdom kan det vara stressande att vara inlagda på sjukhus, säger Thomas Willows, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och huvudansvarig för studien.

I studien har patienter med Parkinsons sjukdom observerats när de provat ut en medicin med läkemedelspump hemifrån. Kontakten med vårdpersonalen sker med hjälp av videokommunikation och patienten behöver inte läggas in på sjukhus, vilket annars tar cirka en vecka. Mediantiden för patienterna i studien var 2,8 dagar. Under 92 procent av den tiden kunde patienterna leva som vanligt i hemmet, utan kontakt med sjukvården.

Resultaten av studien visar att dosinställning i hemmet är både resurseffektivt och säkert. Såväl patienter som neurologer och sjuksköterskor som deltog i studien var nöjda med metoden.

– Att prova ut sin medicin hemma ger en större möjlighet för patienter som har förmåga och vilja att använda nya metoder. På Karolinska Universitetssjukhuset har vi infört detta i vår verksamhet och vi har möte var fjärde vecka där vi diskuterar vilka patienter som är aktuella för en så kallad avancerad Parkinson behandling, däribland pumpbehandling, säger Thomas Willows.

Studien – resultatet av samverkan mellan flera parter

I studien med telemedicinsk hemtitrering har patienter med Parkinsons sjukdom via videokommunikation i hemmet fått hjälp av sjukvårdspersonal med att justera sin dos, kompletterat med hembesök. Studien har genomförts av Neurologiska kliniken och Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Linköpings Universitetssjukhus, Uppsala Akademiska sjukhus och Skånes Universitetssjukhus samt med biopharmaföretaget AbbVie.

Totalt deltog 15 patienter från de fyra medverkande klinikerna. Patienternas medianålder var 67 år och mediantiden sedan de fick sin diagnos var 10 år.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap