7 november: Informationsmöte för företag intresserade av att utveckla AI-lösningar inom bilddiagnostik

Nyhet

Projektet I-AID välkomnar företag med kompetens inom AI att diskutera möjligheter till samarbete, vid ett öppet möte 7 november. I-AID söker partners i utvecklingen av AI-lösningar utifrån kliniska behov inom bilddiagnostik för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting.

Projektet I-AID syftar till att accelerera utveckling och implementering av AI (artificiell intelligens) i vården. Projektet kommer att generera faktiska AI-lösningar tillsammans med behovsägare och näringslivspartners, för klinisk validering och implementering i hälso- och sjukvården. I-AID har målsättningen att underlätta för framtida implementering av AI genom att etablera tydliga riktlinjer, policies och processer inom bland annat juridik, regulation, IT och upphandling.

Agenda RFI (Request for information)

  • Presentation av I-AID
  • Ramverket för partnersamarbete
  • Q&A

Tid: 7 November, 13:30-15:30
Plats: H2 Hub, Hälsingegatan 45, Stockholm

Presentatörer från Karolinska Universitetssjukhuset:

Nicke Svanvik, direktör Innovation och Utveckling
Anders Jönebratt, direktör Karolinska IT
Juhana Hakumäki, funktionschef Bild och Funktion
Birgitta Janerot Sjöberg, projektledare I-AID och överläkare
Tomas Borgegård, koordinator Innovationsplatsen

Anmälan till tomas.borgegard@sll.se senast den 4 november.
Välkomna!

 

Presentationer från informationsmötet 7 november 2017

I-AID – Integrated AI Diagnostics

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap