Konferens visade nya sätt att bekämpa vårdrelaterade infektioner

Nyhet

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården och kostar idag samhället 6,5 miljarder årligen – och 750 000 extra sjukhusnätter. Därför var intresset stort när det nationella projektet VRI proaktiv i fredags 15 september anordnade konferens hos SKL (Sveriges kommuner och landsting). 

Projektet är en nationell satsning som koordineras av Karolinska Universitetssjukhuset och syftar till att utveckla nya, mer effektiva sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner samt förbättra behandlingen för VRI.

 

Den nationella projektet VRI proaktiv utvecklar innovativa sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner

På konferensen presenterade bland annat Karolinska Universitetssjukhusets medarbetare Anneli Sandberg och Anna Frej två fallstudier där de studerat arbetssätt och processer i syfte att minska förekomsten av VRI.

Projektet VRI proaktiv utvecklar ett IT-baserat beslutsstöd som flaggar upp för riskpatienter i datajournalsystemen och anger vilka rutiner som gäller för att minska risken för VRI.

 

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska