Konferens: Innovativa sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner

Nyhet

Fredagen den 15 september arrangerar innovationsprojektet VRI proaktiv en konferens om hur sjukvården kan hitta innovativa sätt att motverka vårdrelaterade infektioner (VRI).

VRI proaktiv är ett nationellt projekt som koordineras från Karolinska Universitetssjukhuset. Syftet är att minska vårdrelaterade infektioner och förbättra behandlingen för VRI. På konferensen deltar bland annat föreläsare från SAS Institute och Tieto samt specialistläkaren Pontus Naucler från Karolinska Universitetssjukhuset.

Den ökande mängden information från olika källor gör att det finns ett stort behov av ett stöd som kan hjälpa vårdpersonalen att fatta rätt beslut. Projektet VRI proaktiv utvecklar ett IT-baserat beslutsstöd som flaggar upp för riskpatienter i datajournalsystemen och anger vilka rutiner som gäller för att minska risken för VRI. I beslutsstödet ingår såväl kända riskfaktorer som identifiering av nya riskfaktorer och effektiva åtgärder.

Tid: 15 september, kl 09.30-15.3
Plats: Hornsgatan 15, lokal Koch (Värd: SKL, Sveriges kommuner och landsting)
Föranmälan krävs. Anmäl dig till Anneli Sandberg via telefonnummer 072-598 14 39

Läs mer om VRI proaktiv på projektets webb.

Parterna i VRI proaktiv: SKL, Karolinska Universitetssjukhuset, Region Östergötland, Västerbottens läns landsting, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet, Tieto, SAS Institute, Treat Systems

Kalendarium

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap