Hon utmanar tankar om problemlösning

Nyhet

Bakom alla problem finns ett grundläggande behov. Och löser man inte det uppstår ofta nya problem. Det är utgångspunkten för Anna Thies, Karolinskas tjänstedesigner, som utmanar tankarna kring problemlösning.

Lösa rätt problem – inte bara lösa problemet rätt

Idag startar den årliga konferensen mellan Karolinska Institutet och Mayo Clinic. I år är även Karolinska Universitetssjukhuset med som värd. En av föredragshållarna är Anna Thies, som arbetar som tjänstedesigner på Karolinska. Hon beskriver sitt jobb som att hjälpa medarbetare, patienter och anhöriga att förstå och förebygga vad det är som gör att problem uppstår.

Flyttar fokus – från lösning till behov

– När man ser ett problem så är det ofta ett symptom på någonting. Och behandlar man bara symptomen kommer man aldrig åt grundorsaken, då uppstår det istället många andra symptom som måste tas omhand.

Hon förklarar att arbetet som tjänstedesigner handlar om att flytta fokus, från problemlösning till att försöka förstå de underliggande behoven. Anna Thies brukar inleda sitt arbete med en workshop. Deltagarna kan då säga att de behöver lösa problem X genom att köpa in produkt Y eller införa en ny rutin Z. Hennes jobb är då att nysta i och förstå på djupet vilket behov som egentligen finns, och vilka som har behovet. Ibland kommer de fram till att produkt Y behövs, ibland upptäcker de att behovet kan vara något helt annat än vad de trott från början.

Jag tror att många upplever mig som en ögonöppnare.

– Jag tror att många upplever mig som en ögonöppnare. Att vrida och vända på perspektiven, utmana människor i deras sätt att tänka och se vad orsaken bakom problemen egentligen är. Det är nog där jag gör mest nytta, säger hon.

Regelbundna besök i vårdverksamheterna

Anna Thies är anställd på Innovationsplatsen som regelbundet gör besök i vårdverksamheten. Där fångar hon själv många gånger upp saker som går att arbeta vidare på för att förbättra för medarbetarna och patienterna.

– Min roll är inte att säga åt medarbetarna vad de behöver göra. Jag ska stötta dem i att själva komma på vad de skulle kunna göra annorlunda.

Fångar in många perspektiv

Hon erkänner att hon många gånger känner sig som en bromskloss då hon vrider och vänder på frågorna och plockar in perspektiv från olika yrkesgrupper, patienter och anhöriga.

– Jag stoppar ju upp en process. Men mitt jobb är att fånga upp tankar från alla, även från dem som vanligtvis inte vill eller kan göra sina röster hörda. I förlängningen tror jag att det lönar sig.

När verksamheten sedan har klart vad behovet verkligen är så kan man börja arbeta med lösningarna. De kan handla om allt ifrån ett nytt IT-system till att man helt enkelt behöver sätta upp en krok i läkemedelsrummet.

Vi är ett stöd till vårdens medarbetare

Anna Thies berättar att hennes utmaningar många gånger handlar om att medarbetarna har dåliga förutsättningar för att arbeta med förändringar

– Att få till möten med personalen är det svåraste för mig. Vi kan inte sitta bakom våra skrivbord på Innovationsplatsen och göra innovationer, det är något medarbetarna i vården måste vara inblandade i och vi är ett stöd till dem. Men om de aldrig får tid och rätt förutsättningar så är det svårt.

Tjänstedesign är fortfarande ett väldigt nytt område i vården och många av verktygen som används kommer från näringslivet. Det använts bland annat på Mayo Clinic.

Anna Thies seminarium hålls på fredag 8 september klockan 10.00 under konferensen mellan Mayo Clinic, Karolinska och KI. Lokal: Gard Aulan.

Text och bild: Linn Almerud

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap

Kalendarium