AI och tjänstedesign i fokus på årligt möte mellan Karolinska och Mayo Clinic

Nyhet

AI är ett av de hetaste områdena inom vården just nu. Det märks även det 23:e årliga vetenskapliga mötet mellan MayoClinic, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. 

Hur kan AI stödja ortopeder, radiologer, psykiatriker, neurologer – och patienter?

Programmet omfattar en rad intressanta områden, som spänner från diagsnosticering av dyslexi till ny infrastruktur för att snabbare implementera AI till nytta för patienter och personal på Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting.

Intresserad av att veta mer? Se program nedan.

Program Innovation Session KI-MAYO 23rd Annual Research Scientific Meeting

AI-based health care products

Welcome, introduction Drs. Lilian Wikström, Julie Henry, Carl Johan Sundberg (KI)

Prognostics: PATHFx–- an adaptive clinical decision support in orthopedic oncology

Dr. Rikard Wedin (KI)

01:30 pm Lexplore: Screening for dyslexia using eye tracking during reading

Dr. Mattias Nilsson (KI)

Northern Lights: A novel approach to select the best individual antidepressant treatment

Dr. Stefan Spulber (KI)

HealthiHabits: How Artificial Intelligence Transforms Health Care and Medicine

Dr. Christian Guttmann (KI)

Computerized history taking

Dr. Kajsa Mullersdorf (KI)

Introduction: How can AI address clinical needs?

Dr. Carl Johan Sundberg (KI)

Future radiology: from human eye to A-eye and even AI

Dr. Juhana Hakumäki, Director Medical Imaging and Physiology

AI in radiotherapy: Next generation treatment planner

Dr. Peter Söderman, Innovation Program Manager, Center for Innovation, Karolinska University Hospital

I-AID – Accelerating AI development and implementation in Healthcare. Setting up an environment for AI at Karolinska University Hospital and SLL

Dr.Tomas Borgegård, Innovations Program Manager, Center for Innovation, Karolinska University Hospital

Panel discussion

Dr. Carl Johan Sundberg, presenters

Mayo Clinic Interests in Artificial Intelligence

Christopher Ross (MC), Chief Information Officer