Mingel 24 november: Inspireras av medarbetare och patienter som förbättrat vården!

Nyhet

Välkommen till en inspirerande eftermiddag, där medarbetare visar hur de förbättrat vården – tillsammans med patienter och samarbetspartners. Samtidigt invigs K-Hub, en ny mötesplats på sjukhuset.

Möt också Pepper, roboten som känner igen ansikten och visar känslor! Hur kan den vara till nytta i vården?
Roboten Pepper är en av inspiratörerna – tillsammans med Barnonkologen

Välkommen – vi delar gärna med oss!

Innovativa medarbetare och patienter visar hur de förändrat, förenklat och förbättrat vården på olika sätt. Du får prova på olika lösningar, fråga klinikerna hur de har gjort, höra vad som varit svårt eller förvånansvärt enkelt. Vi berättar också vilket stöd som finns att få från Innovationsplatsen. På plats finns även inspiratörer från några samarbetspartners.

Inviger K-Hub – en mötesplats för nytänkande 

I år samarbetar vi med K-Way-teamet på Karolinska. De ger stöd för verksamheter att utveckla nya arbetssätt – och erbjuder pendlarplatser och lokaler för konferens och andra möten. Minglet hålls i våra gemensamma lokaler i Solna, som vi valt att kalla för K-Hub. Tanken är att erbjuda en ny mötesplats på sjukhuset.

Minglet är nu fullsatt!

Praktisk information till deltagare finner du här

Program 24 november

Hur kan patienter vara mer aktiva under sjukhusvistelsen?

Varför spelar sjukhussängen en så central roll? Via video får du möta projektet Ban BedCentricity från Radboud ReShapecenter i Holland, där målet är att ta bort sängarna under dagtid och omvandla sjukhusmiljön för att uppmuntra patienter att vara mer aktiva och komma ut från avdelningen oftare. Se en video här

Adrian Elmi Terander var först i världen med att genomföra ryggradsoperation med ny AR- och 3D-navigationsteknik.

Hur kan AR (augmented reality) och 3D-navigering ge säkrare operation?

Kirurgen Adrian Elmi Terander kan nu göra ingrepp på ett sätt som inte tidigare var möjligt, tack vare ny navigationsteknologi som guidar honom genom operation. Han ser en tredimensionell bild av patientens ryggrad (insidan) som kombineras med videobild i operationsfältet (utsidan) och som sedan används för virtuell planering av kirurgin. Tekniken utvecklas inom ett av Karolinskas innovationspartnerskap. Läs mer här

Skapa flow på arbetsplatsen

"Hur hittar jag till mötet?" "Var är Thomas?" "Nu har någon bokat ett rum men inte använt det igen." "Projektorn fungerar inte." Det finns många orsaker till varför vi upplever friktion på en arbetsplats. Möt Flowscape på innovationsminglet och upplev The Flowmap – en digital karta över arbetsplatsen som hjälper företag och organisationer att till exempel hitta kollegor, snabbt boka närmaste mötesrum eller se vilken utrustning som finns och fungerar.

Vad kan du göra med en 3D-skrivare i vården?

Visste du att det finns en 3D-skrivare som resurs för samtliga sjukhus i Stockholms läns landsting? Att exempelvis göra en utskrift av ett hjärta eller annan kroppsdel inför en komplicerad operation minskar risken för patienten och förkortar operationstiden. Peter Rodmalm, innovationskoordinator på Södertälje sjukhus, visar vad som är möjligt att göra och svarar på dina frågor. Läs mer här

Hur kan vården bli bättre på att kommunicera med patienter i tonåren? Kan samarbete med olika sociala plattformar vara en väg?

Är sociala medier vägen för att bättre nå ungdomar?

I tonåren är det många patienter som slarvar med sin behandling, ibland med allvarliga följder. Hur kan vi tänka nytt kring kontakten mellan vårdpersonal och patient? Arja Harila-Saari, patientflödeschef Barnleukemi, och hennes kollegor undersöker nu hur vården kan samarbeta med sociala plattformar som WarOnCancer, där patienter delar sina livsberättelser med varandra. Vd Fabian Bolin, har egen erfarenheter av leukemi. Träffa teamet och diskutera dina funderingar.

Digitalt samarbete i vardagen

Är du nyfiken på hur du kan använda digitala verktyg för att främja samarbete i din verksamhet? Möt K-Way-teamet och få tips om digitala verktyg på Karolinska och hur du kan använda dem i din vardag.

Så kan patienten sköta intravenös behandling med antibiotika hemifrån

Om du som kroniskt lungsjuk får en lunginfektion räcker det sällan med antibiotika i tablettform. Det kan krävas att du tar medicinen intravenöst och det innebär som regel sjukhusvistelse i två veckor. Specialistsjuksköterskan Håkan Lindberg från Lungmottagningen visar hur patienten på ett enkelt och beprövat sätt kan sköta detta hemma istället. Trevligare för patienten – samtidigt som det frigör vårdplatser.

Läkaren Tiago Taborda Prazeres Moreira visar en app som ska ge snabbare behandling vid stroke. För att testa en första prototyp iscensattes det akuta skedet med skådespelare.

Hur kan en app ge snabbare akut behandling vid stroke?

En app för att snabbare välja rätt behandling vid stroke utvecklas nu av stroke-teamet på Neurologen inom ett av Karolinskas innovationsparterskap. Specialistläkaren Tiago Taborda Prazeres Moreira och Erik Fredenberg från Philips visar hur appen används och berättar om det gemensamma utvecklingsarbetet. Läs mer här

Spetspatienter – hur ser framtidens patientinvolvering ut?

Vilka är möjligheterna och utmaningarna när patienter lämnar rollen som enbart mottagare av vård – och istället driver utvecklingen? Och vad är egentligen en "spetspatient"? Therese Scott Duncan, doktorand på Karolinska Institutet som lever med en kronisk sjukdom, berättar om projektet Spetspatienter – en ny resurs för hälsa. Hon reder ut begreppen och visar på konkreta möjligheter för personal och patienter att utveckla tillsammans. 

Prova ett datoriserat anamnesprogram som ger läkaren bättre underlag för handläggning.

Prova på att ta anamnes med AI-stöd

Varför inte låta patienten fylla i anamnesformuläret i sin telefon inför läkarbesöket? Formuläret designas dessutom särskilt för patienten allteftersom frågorna besvaras. Det är visionen för CLEOS, ett AI-verktyg som uppskattats av de patienter som fått prova. Data som samlas in ger sedan doktorn bättre beslutsstöd. CLEOS presenteras av Helge Brandberg, hjärtläkare på Danderyds sjukhus, och Kajsa Müllersdorf, från Karolinska Institutet och Innovationsplatsen.  Läs mer här

Hur kan AI hjälpa kirurgen att välja rätt behandling?

Läkaren Rikard Wedin demonstrerar PATHFx, ett kliniskt beslutsstöd inför operation av cancerorsakad fraktur eller ryggmärgskompression. Målet är att undvika både över- och underbehandling och att patientens livskvalitet maximeras för så lång tid som möjligt. Verktyget har redan uppemot 500 användare – och har nominerats till SVEA-priset. Läs mer här

Effektivare mammografi med AI?

Bildanalys med AI (artificiell intelligens) kan göra det möjligt att erbjuda mammografiscreening så ofta som vi idag önskar, men inte alltid kan ge eftersom det saknas radiologer. AI kan också bidra till effektivare upptäckt av svårbedömda cancerfall. Röntgenläkaren Fredrik Strand berättar. 

Hur kan AI komma till nytta i vården?

AI kommer att bli en gamechanger inom diagnostik de kommande åren. Men hur kan vi säkerställa att utvecklingen utgår från vårdens behov? Och att patienterna så snart som möjligt får ta del av den nya tekniken? Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns landsting driver gemensamt satsningen I-AID för att snabba på införandet av AI i vården. Hur ska det gå till? Tomas Borgegård från Innovationsplatsen svarar på dina frågor.

Nu finns ännu en informationsapp inom barnsjukvården: BRON, inspirerad av BarncancerAppen.

Info-appen BRON – när föräldrarna själva fick välja

Appen BRON kom till utifrån önskemål från föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar. Appen ger snabbt och enkelt uppdaterad, relevant och kvalitetssäkrad information som rör barn som vårdas på barnneurologen, barnneurokirurgen, barnortopeden, barnreumatologen och barn med ögonsjukdomar. Omvårdnadschef Jessica Widegren berättar om arbetet – hur BarncancerAppen användes som förlaga och hur föräldrar involverades. Med sig har hon kollegorna Kerstin Grentzelius, Karin Lans och Emma Gustafsson.

Så gör du din egen informationsapp

Hur svårt är det att göra en informationsapp? Demonstration av hur en klinisk verksamhet skapar sin egen informationsapp. På plats finns även Katja Ulvstedt-Stadius, ansvarig för Digitala patientkontakter på Karolinska IT, och svarar på frågor om tankarna framåt.

Möt tjänstedesignern Anna Thies som utmanar tankar om problemlösning i vården.

Hur kan tjänstedesign hjälpa vården att lösa rätt problem?

Tjänstedesigner är en yrkesgrupp på väg in i vården. Hur kan de bidra till att bättre ta tillvara perspektivet från patienter och personal? Och rikta fokus mot stora underliggande behov, så att vi inte bara löser problemen rätt – utan också löser rätt problem? Kom och lyft dina behov och problem för en diskussion med Innovationsplatsens designer Anna Thies. Läs mer här

Nya sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner, VRI, är ett av de största hoten mot patientsäkerheten och kostar samhället 6,5 miljarder årligen – och 750 000 extra sjukhusnätter. Sjuksköterskorna Anneli Sandberg och Anna Frej presenterar nationella satsningen VRI proaktiv, som utvecklar innovativa sätt att förebygga dessa infektioner bland annat genom ett IT-baserat beslutsstöd som flaggar riskpatienter i journalsystemen och anger vilka rutiner som gäller.

Neurologen Anders Johansson använder video för att personer med Parkinson snabbt ska få tillgång till specialist – oavsett var patienten bor och trots att neurologerna är få.

Kortad vårdkö med video – från 6 månader till 1 vecka!

Är du nyfiken på hur du kan använda video i vården? Anders Johansson, patientområdechef och neurolog, visar hur han samarbetar med läkare på olika håll i landet kring patienter med Parkinson. Resultat? Patienterna har fått mycket kortare väntetid för att få träffa specialist, "onödiga" remisser har gått från ca 80 till 0 % – och de svårast sjuka kan få avancerad sjukvård i tid. Det här arbetssättet är enkelt att kopiera – och nu sprids det till allt fler ställen i landet. 

Allt fler erbjuder videobesök – vill du också börja?

Videobesök kan till exempel göra det möjligt att erbjuda patienter i öppenvård många och korta möten som ger kontinuitet i behandlingen. Men hur kopplar man upp sig? På minglet berättar vår expert Kristina Groth allt du vill veta om teknik, arbetssätt och hur relationen till patienterna påverkas. Läs om erfarenheter från andra kliniker som provat

På Barnonkologen diskuteras hur en "vänlig" robot skulle kunna tillföra värde för patienterna.

Hur kan en gullig robot vara till nytta i vården?

Hur kan en robot som visar känslor och känner igen ansikten vara till nytta i sjukvården? Lisa Karin Bergström, omvårdnadschef på Barnokologen, presenterar sina tankar om hur roboten Pepper skulle kunna göra nytta för de barn hon vårdar – och robotens ledsagare, Jolanda Geijer från Microsoft, berättar vilka möjligheter hon ser.

Hur kan en robot underlätta i labbet?

Sjukhuskemisten Aina Iversen berättar hur KUL, Karolinska Universitetssjukhusets Laboratorium, använder roboten YuMi för att undersöka vilka delar av arbetet som kan automatiseras, så att personalen kan ägna tid åt andra mer kvalificerade uppgifter, i samarbete med ABB.

Vilket stöd kan du få från Innovationsplatsen?

Möt Innovationsplatsens experter – hälsoanalytiker, videospecialister, projektledare, jurist, finansieringsexpert, tjänstedesigner och andra experter. Innovationsplatsen är en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Vi skapar förutsättningar för sjukhusets verksamheter att driva innovation.

Notera att minglet är fullsatt. Det går inte längre att anmäla sig.

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Kalendarium