App för snabbare akut behandling vid stroke

Nyhet

En app för att snabbare välja rätt behandling vid stroke utvecklas nu på Karolinska Universitetssjukhuset. För att kunna testa en första prototyp har stroke-teamet på Neurologen iscensatt det akuta skedet med hjälp av en skådespelare.

1) Vad har iscensatts med skådespelare? Och varför?

En patient med stroke tas omhand i det akuta skedet av stroke-teamet på Neurologen för att testa hur ett digitalt informations- och kommunikationsverktyg i form av en app kan hjälpa till att optimera processen, så att tiden från ambulans till behandling förkortas.

2) Varför är tiden så kritisk när någon drabbas av stroke?

Blodproppar i hjärnan orsakar syrebrist och nervcellsdöd. För varje minut av syrebrist uppskattas att ca 2 miljoner neuroner dör. Ju snabbare behandling kan sättas in för att återställa hjärnans blodflöde och syresättning desto större chans att patienten slipper bestående hjärnskada. Samma tidsprincip gäller för hjärnblödningar där läkemedel eller operation kan vara aktuellt och rädda liv.

Specialistläkaren Tiago Taborda Prazeres Moreira testar appen som utvecklas för det akuta strokestadiet.

3) Hur hjälper appen till?

Information- och kommunikationsappen är tänkt att användas i den hyperakuta handläggningen för att snabbt kunna överföra klinisk information på ett överskådligt sätt när ett strokelarm går. När patienten är på väg in till sjukhuset ska alla yrkeskategorier vara förvarnade och beredda att samlas kring patienten. I efterhand kan också vårdpersonalen få en sammanfattning med tidsstämplar för olika moment.

Utvecklas genom innovationspartnerskap

Appen utvecklas inom projektet Stroke Communication Tools, som drivs inom ett av Karolinskas åtta innovationspartnerskap. Samarbetsparter: Tema Neuro (PO1 neurovaskulära sjukdomar), Funktionsområde Neuroradiologi inom Bild och Funktion och Philips. 

Appen förväntas vara klar i september för en klinisk test. Just nu pågår en tidsmätning av dagens arbetssätt för att fastställa en baslinje, att jämföra med.

Stöd för innovation i vården

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap