Nya innovationspartnerskap växer fram i Stockholms life science-kluster

Nyhet

– Det handlar om att så snabbt som möjligt skapa maximal patientnytta och kvalitet per skattekrona, säger Innovationsplatsens verksamhetschef Stefan Vlachos i en intervju i nyhetsbrevet Digital Hälsa.

Innovationspartnerskap bygger på att vården och industrin tillsammans utvecklar vårdens organisation, processer och arbetssätt för att kunna dra nytta av nya tekniska möjligheter. En viktig komponent i samarbetet är därför att identifiera de områden där det finns behov av nya och innovativa lösningar, skriver Digital Hälsa.

För leverantörerna blir det ibland en ny utmaning när de inser att de inte längre kan sälja enbart tekniska lösningar och produkter. Det vi betalar för är funktion och det vi definierar som värde i vården.

Hur definierar ni värde i vården?

– Uppnådda hälsoresultat i relation till resursanvändningen. Det handlar om att så snabbt som möjligt skapa maximal patientnytta och kvalitet per skattekrona, säger Stefan Vlachos.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna hittills av den nya samarbetsformen?

– Vi ser att både leverantörerna och de som arbetar i vården har blivit mera aktiva med att identifiera och dokumentera vilka ouppfyllda behov som finns. Vi definierar det som gap mellan befintliga resurser och sådant som behöver utvecklas, säger Stefan Vlachos.