28 april: Natural language processing Challenge. Välkommen till en diskussion om AI i vården!

Nyhet

Datorer som kan lära sig läsa och skriva – hur kan de skapa värde i vården? Det undersöks i en öppen diskussion om möjligheter med AI (artificiell intelligens), där kliniska behov prövas mot teknikens möjligheter.

Hantering av mycket text är ofta aktuellt i vården, exempelvis i samband med operation.

Natural Language Processing (NLP) är en teknologi som lär datorer att tyda stora mängder text. Ur denna text kan datorer dra slutsatser, strukturera data eller rent av skriva nya texter. Hur kan det vara till nytta i sjukvården? Vilka behov kan tillfredställas med hjälp av NLP? Det vill vi utforska tillsammans med dig i en diskussion där kliniska insikter och idéer kan prövas mot teknikens möjligheter.

Medverkande: Microsoft, Xerox, HPE, SAS Institute, IBM, Gavagai och Karolinska Universitetssjukhuset.

Programmet i korthet

Två kliniska verksamheter vid Karolinska Universitetssjukhuset beskriver sin syn på behovet av NLP i vården: Carlos Fernadez Mora, patolog, talar om behovet av att förändra och säkerställa dataflöden medan Lena Blomgren, Tema Hjärta-Kärl, talar om behovet av att extrahera data ur journaler till kvalitetsregister.

Därefter presenterar företagen Microsoft, Xerox, HPE, SAS Institute, IBM och Gavagai vilka förmågor deras NLP-plattformar har, och vilka problem de är bra på att lösa. Sedan övergår vi till mingel med öppen diskussion för att prova tankar och idéer.

Varmt välkommen!

Tid: 28 april, kl 13:00-15:00
Plats: Innovationsplatsen Huddinge C1:77, Karolinska Universitetssjukhuset
Anmälan senast 18 april till amanda.vaningen@karolinska.se


Frågor om innehåll: anders.mertel@karolinska.se

Event – kalendarium

Aktuellt från Innovationsstöd på Karolinska

Innovationspartnerskap